Per Kristian Sbertoli er fagansvarlig for finans i miljøorganisasjonen Zero.
Per Kristian Sbertoli er fagansvarlig for finans i miljøorganisasjonen Zero.

- Vi er en positiv heiagjeng for den delen av Equinor som vil satse på fornybart

Men Per Kristian Sbertoli i Zero mener Equinor har kommet lengre i fornybarkommunikasjonen enn med fornybaraktiviteten.

Publisert Sist oppdatert

Per Kristian Sbertoli er fagansvarlig for finans i Zero, og han jobber spesielt med å få fortgang i fornybarsatsinger i utviklingsland.

enerWE tok en prat med ham for å høre hva han og Zero tenker om hvordan finansbransjen påvirker det grønne skiftet fra investeringer i fossil til fornybar energi. Han er veldig klar på at det nå er et skifte på gang i finansnæringen, og at det vil få konsekvenser for olje og gass, samt for Norge som oljenasjon.

- Når det først skjer, kan det skje ganske fort, sier Sbertoli.

Han viser til at rask teknologiutvikling gjør utslippsfrie teknologier konkurransedyktige, noe som gjør det lettere for politikerne å stramme inn reguleringer og fører til at finansbransjen flytter penger fra fossilt til fornybar, som igjen skaper marked som driver prisen på utslippsfri teknologi nedover.

- Håpet og muligheten er at det blir en positiv selvforsterkende spiral mellom teknologi og pris, politikk og finans som gjør at farten på endringene kan komme raskere enn mange venter, sier Sbertoli.

Likefullt investeres det fortsatt mange titalls milliarder kroner i videre leting og utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Sbertoli mener imidlertid at det ikke er en avgjørende indikasjon på hvilken vei utviklingen går.

Det er fortsatt mye penger investert i kull, men de tjener ingen ting

Per Kristian Sbertoli

- Det er fortsatt mye penger investert i kull, men de tjener ingen ting, sier Sbertoli.

Heier og kjefter på Equinor

Norges største selskap endret navnet sitt fra Statoil til Equinor for å signalisere klart og tydelig at de er et helhetsorientert energiselskap, og ikke «bare» et oljeselskap. Selskapet har utmerket seg med å ta en internasjonalt ledende posisjon innen flytende havvind. Det begeistrert Zero og Sbertoli.

- Vi er en positiv heiagjeng for den delen av Equinor som vil satse på fornybart, sier Sbertoli.

Han bemerker imidlertid at det er et gap mellom det Equinor presenterer utad, og det som fortsatt er realiteten.

Det er betydelig høyere andel fornybar i kommunikasjonen enn i aktiviteten

Per Kristian Sbertoli

- Det er betydelig høyere andel fornybar i kommunikasjonen enn i aktiviteten, sier Sbertoli.

Equinor har som uttalt mål at 15 prosent av investeringene etterhvert skal være innen fornybar energi, men det gjenstår fortsatt en del før selskapet er der. Det forklares gjerne med at det ikke er nok gode fornybarprosjekter å investere i, men det avviser Zero's finansmann. Han peker på danske Ørsted, og det de har fått til

- Ørsted, som har en syvende del av omsetningen til Equinor, planlegger å investere fem ganger mer. Er det fordi de er fem ganger dyktigere? spør Sbertoli.

Klimaskeptikere 2.0

Når enerWE intervjuer næringslivstopper i den norsk oljebransjen har vi tilgode å møte noen som ikke tar klimaproblemet på alvor, og gjennomgangstonen er at hele bransjen både ser problemet og anerkjenner at det må få konsekvenser.

Samtidig kan det virke som at mye av kritikken fra miljø- og klimaorganisasjonene legger til grunn at oljebransjen består av klimafornektere og klimaskeptikere. Når vi spør Zero om hvordan de opplever oljebransjen, så forteller Sbertoli at de ikke møter noe særlig til det han beskriver som regelrette klimafornektere.

Vi ser mer av klimaskepsis 2.0: de tror på menneskeskapte klimaendringer, men de mener det ikke betyr noe hva vi gjør i Norge

Per Kristian Sbertoli

- Vi ser mer av klimaskepsis 2.0: de som tror på menneskeskapte klimaendringer, men som mener det ikke betyr noe hva vi gjør i Norge, sier Sbertoli.

Han mener også det er en utfordring at mange ikke tar innover seg hva klimaendringene faktisk vil bety for oss, og hvordan det vil påvirke næringslivet og Norges velstand i fremtiden.

Sbertoli påpeker også at det ikke holder at vi kutter litt i utslippene.

- Temperaturen øker så lenge vi forbrenner fossil energi. Vi kommer ikke ned på et akseptabelt utslippsnivå. Det er først når du har sluttet helt å brenne fossil energi at temperaturen vil slutte å øke, sier Sbertoli.

Han er derfor lite begeistret for argumentet om at norsk gass erstatter kull, og at det derfor er et godt klimatiltak å satse videre på norsk gasseksport.

- Vi er ikke mot all bruk av gass, men det er ikke en langsiktig løsning. I navnet vårt ligger det at "Zero emission" er eneste farbare vei, sier Sbertoli.

Samtidig retter han kraftig skyts mot de som henviser til at Norge er et lite land, og at våre utslipp knapt betyr noe i den store sammenheng. Tvert imot poengterer han at hvert eneste tonn med redusert utslipp betyr noe - også i den store sammenhengen, og at Norge kan ha en langt større påvirkning enn kutt i egne utslipp, gjennom å skape marked for teknologiutvikling og investeringer i fornybar energi i andre land.

Det er stor forskjell på 2,0, 2,1 og 2,2 graders oppvarming

Per Kristian Sbertoli

- Det er stor forskjell på 2,0, 2,1 og 2,2 graders oppvarming, sier Sbertoli.

Vil ha norsk satsing på fornybart i utviklingsland

Tidligere i år ga finansminister Siv Jensen grønt lys for investeringer i fornybar infrastruktur. Det er Zero godt fornøyd med.

Når enerWE påpeker at det opprinnelig ble bedt om å få investere i all unotert infrastruktur, forteller Zero's fagansvarlig på finans at de var positive til det, men at det faktisk var enklere å få gjennomslag for bare fornybart.

- Norges Bank ba om unotert infrastruktur, men man så fra starten at de største mulighetene ville være innen fornybar energi. Når det kom til stykket, virket det som at det politisk var enklere å si ja til bare unotert fornybart, sier Sbertoli.

Han har stor tro på denne typen investeringer, men mener potensialet er enda større i utviklingsland enn i Europa.

- Det er gode muligheter for høyere avkastning i utviklingslandene enn i Vesten. Her er det store penger å tjene for de som tenker smart, sier Sbertoli.

Han mener at det vil være veldig smart av Norge å legge tilrette for denne typen investeringer, og viser til at det vil kunne gi store muligheter for leverandører til for eksempel havvind, i tillegg til å kutte enorme utslipp.

- Risikoen er ikke så høy som folk tror. Her er det store muligheter, sier Sbertoli.