Ann-Cathrin Vaage er leading consultant for sustainability i Equinor.
Ann-Cathrin Vaage er leading consultant for sustainability i Equinor.

- For CO2-utslipp på sokkelen betaler vi i dag 730 kroner per tonn

Equinor er for bruk av klimakvoter og for den norske CO2-avgiften på norsk sokkel.

Publisert Sist oppdatert

På et arrangement i regi av Fridtjof Nansens Institutt presenterte Ann-Cathrin Vaage Equinors syn på klimakvoter.

Hun er leading consultant for sustainability i Equinor, og på sin presentasjon forteller hun om et selskap som har gått gjennom store endringer på dette feltet under ledelse av konsernsjef Eldar Sætre.

- Han har forandret selskapet. Det viktigste er at han gjør ting. Det skjer ting i selskapet vårt nå, sier Vaage.

Hun forteller at selskapet strategi er veldig enkel, og at den koker ned til de tre slagord:

  • Always safe
  • High Value
  • Low carbon

For første gang har vi tatt inn scope 3

Ann-Cathrin Vaage

- For første gang har vi tatt inn scope 3. Nå har vi tatt bruken av produktene inn i våre klimaambisjoner og satt en egen indikator for det, sier Vaage.

Med scope 3 menes de utslippene som inngår i selskapets verdikjede, men som ikke selskapet selv styrer. For et olje- og gasselskap som Equinor betyr det at utslippene fra forbrenningen av oljen og gassen de leverer også telles med i den delen av utslippsregnskapet.

Klimakvoter er en viktig del av dette, og Vaage er klar på at Equinor er for dette som virkemiddel.

Vi støtter en karbonpris og et sterkt ETS-marked

Ann-Cathrin Vaage

- Vi støtter en karbonpris og et sterkt ETS-marked, sier Vaage.

ETS EUs system for klimakvoter der klimapliktig sektor må kjøpe en kvote for hvert tonn med CO2-utslipp.

For Equinor og andre gassleverandører er det en fordel med en relativt høy pris på klimakvoter da det gjør langt mer forurensende kullkraft mindre konkurransedyktig. Samtidig blir det en utfordring hvis prisen på klimakvoter blir så høy at det også går utover gassens evne til å konkurere med raskt fremadstormende fornybare energiløsninger som sol- og vindkraft.

Vaage poengterer imidlertid at Equinor og alle aktører på norsk sokkel også betaler en egen CO2-avgift for utslippene. Denne avgiften er omtrent dobbelt så høy som prisen på klimakvoter, og dermed betaler selskapene omtrent tre ganger så mye for sine utslipp.

- For CO2-utslipp på sokkelen betaler vi i dag 730 kroner per tonn, sier Vaage.

Denne CO2-avgiften er imidlertid en særnorsk avgift, og klimakvotene gjelder bare innenfor EU og EØS. Dermed er dette en kostnad som ikke omfatter resten av verdens produsenter av olje og gass.

Hadde andre land gjort som Norge hadde vi kommet langt

Ann-Cathrin Vaage

- Hadde andre land gjort som Norge hadde vi kommet langt, sier Vaage.

Hun er likevel klar på at Equinor også anser CO2-avgiften som et godt tiltak.

- Vi har en kost på 730 kroner tonnet. Det er et godt insentiv for oss, sier Vaage.

Den er blant annet med på å gjøre det økonomisk lønnsomt å elektrifisere norsk sokkel selv om det innebærer store kostnader.

Powered by Labrador CMS