Equinor kjøpte varer for 141,7 milliarder, og 2 av 3 kroner gikk til norske leverandører

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de i 2018 kjøpte varer og tjenester for 141,7 milliarder kroner fra mer enn 9000 leverandører globalt. Av det gikk 95,2 milliarder kroner til leverandører med norsk fakturaadresse. Det betyr at to tredjedeler (67%) gikk til norske leverandører.

– En konkurransekraftig leverandørindustri er svært viktig for norsk sokkel og Equinor. I løpet av det siste året har norske leverandører økt sin andel fra 61% til 67% av våre totale anskaffelser. Johan Sverdrup-utbyggingen er det største pågående industriprosjektet i Norge. I første fase av prosjektet sikret norske leverandører seg mer enn 70% av kontraktene og i andre fase er norsk andel enda høyere. Dette er et tegn på omstillingsevnen i norsk leverandørindustri, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland.

Mens Equinor sine samlede innkjøp viste en nedgang fra 144,4 til 141,7 milliarder kroner fra 2017 til 2018 så økte selskapet innkjøpene fra norske leverandører med 6,5 milliarder kroner i samme periode, fra 88,7 til 95,2 milliarder kroner.

– Omstillingen i næringen de siste årene har vært tøff for mange, men nødvendig for å sikre langsiktig aktivitet. Leverandørene fortjener honnør for måten de har respondert på. Dagens aktivitetsnivå på norsk sokkel ville vært lavere uten kostnadsreduksjonene en felles industri har lykkes med, sier Anders Opedal.

Johan Sverdrup-feltet skal etter planen starte produksjonen i november 2019. Analysebyrået Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen kan sysselsette mer enn 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015–2025.

– Equinor har hatt en rekordhøy prosjektaktivitet de siste årene. Uavhengig av størrelse på hvert enkelt prosjekt så er kvaliteten i arbeidet like viktig. Alle bidragsytere er avgjørende for et vellykket sluttresultat, det være seg lokale, nasjonale eller internasjonale leverandører. Fremover kommer vi til å jobbe enda tettere sammen med gode leverandører for å forenkle, standardisere og digitalisere. På den måten kan vi i fellesskap finne vinn-vinn-løsninger og samtidig oppnå et lavere kostnadsnivå, sier Opedal.

Det Equinor ikke skriver i pressemeldingen er at mange leverandører mener at de har tatt brorparten av støyten fra nedturen i oljebransjen for noen år siden, og at det er mange som leverer på kontrakter som de mener er altfor tøffe til at de er bærekraftige over tid.

Samtidig har det vært nok av advarsler fra bransjefolk om at man må ta lærdom av forrige opptur og nedtur, og ikke la utgiftene løpe løpsk selv om det nå nok en gang er gode tider på norsk sokkel.