Foto: Equinor
Foto: Equinor

KAEFER Energy får 700-millioners kontrakt av Equinor

Skal levere isolering, stilas og overflatebehandlingstjenester til Johan Sverdrup.

Equinor skriver i en pressemelding at de tildeler KAEFER Energy en kontrakt på Johan Sverdrup med en estimert verdi på 700 millioner kroner.

Leveransen vil dekke alle de fem Johan Sverdrup installasjonene, og vil i tillegg til ISO-vedlikehold også inkludere ferdigstillelsesarbeid knyttet til innfasing av prosjektets fase 2.

Johan Sverdrup feltet kommer som et tillegg til den offshore vedlikeholdsporteføljen KAEFER Energy allerede ivaretar for Equinor; feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner.

- Vi ser frem til å samarbeide med KAEFER Energy i driftsfasen når feltet etter planen starter produksjonen i november. Johan Sverdrup skal produsere i flere tiår og ISO-arbeidet blir viktig for bygge oppunder den langsiktige produksjonshorisonten, sier Equinors direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel, Kjetil Hove.

ISO er en forkortelse for isolering, stilas og overflatebehandling.

Equinor har de siste årene etablert langsiktige ISO rammeavtaler for sin portefølje på norsk sokkel. Johan Sverdrup-feltet med sin lange tidshorisont vil kunne være en attraktiv arbeidsplass og bidra positivt for mulig nyrekruttering i ISO-bransjen.

- Det er mange som har grunn til å være stolt av Johan Sverdrup-feltet. Ikke minst nærmere tusen leverandører som har bidratt til en sikker og effektiv utbygging. Vi er opptatt av forutsigbarhet i vår samhandling med leverandørene. Rammeavtalen legger til rette for det med en varighet ut 2030. I tillegg er Johan Sverdrup-feltet et flaggskip for digitalisering og nye tekniske løsninger. Det ser vi frem til å samarbeide om også innenfor ISO-fagene, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland.

Foto: KAEFER Energy
Foto: KAEFER Energy

- Vi er utrolig glade i dag, uttaler administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol. Dette er en strategisk svært viktig tildeling for KAEFER Energy, og et bevis på at Equinor anerkjenner vår innsats og de resultater vi oppnår.

Ved etablering av de langsiktige 15-års rammekontraktene i 2015 uttrykte Equinor en klar strategi for tildeling av fremtidige ISO-vedlikeholdstjenester

- KAEFER Energy har lagt ned mye arbeid og ressurser for å oppnå sine mål; sterke HMS resultater, planoppnåelse, økt effektivitet og god kvalitet. Med de resultater som er oppnådd hadde vi derfor forhåpninger til at vi skulle være en sterk kandidat for Johan Sverdrup arbeidet.

Også Sigve Aabø, leder for forretningsutvikling i KAEFER Energy jubler i dag.

Foto: KAEFER Energy
Foto: KAEFER Energy

- Dette har vært en spennende, konstruktiv og god tilbudsprosess, sier direktør for forretningsutvikling Sigve Aabø, og vi synes det er fantastisk at vi nå kan legge Johan Sverdrup feltet inn i vår portefølje for Equinor med en varighet ut 2030. Vi har brukt all vår erfaring og kunnskap i å foreslå løsninger vi mener vil tjene Equinor på en god måte, også i et langsiktig perspektiv. Summen av leveranser til Equinor, som i tillegg til offshoreinstallasjonene også inkluderer vedlikehold på Kårstø og Mongstad, er omfattende og særdeles viktige for KAEFER Energy. Vi anser denne tildelingen som en solid anerkjennelse fra Equinor, avslutter Aabø.

Powered by Labrador CMS