Equinor: Store kostnads-overskridelser, og prosjekter må utsettes

- Vi kan ikke utelukke at covid-19 kan gi ytterligere konsekvenser for framdrift og kostnader.

Publisert Sist oppdatert

Klokken 10:00 i dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Klokken 10:05, fem minutter etterpå, sender Equinor ut en pressemelding om at flere av deres prosjekter er negativt påvirket av koronakrisen og en svak norsk krone.

Equinor er operatør for 20 prosjekter som er under utbygging på norsk sokkel eller ved norske landanlegg. De begrunner offentliggjøringen av kostnadsoverskridelser nå med at 9 Equinor-opererte prosjekter med godkjent plan for utbygging og drift (PUD) er med i olje- og energidepartementets oversikt over investeringene på norsk sokkel. Disse prosjektene har en samlet investering på noe i overkant av 220 milliarder kroner.

Equinor opplyser at prosjektene Martin Linge, Johan Castberg og Njord har de største endringene siden innlevering av PUD. Disse får utsatt oppstart og økte kostnader som følge av økt arbeidsomfang, smitteverntiltak og svak norsk krone.

– Vi har levert Johan Sverdrup fase 1 og Utgard før plan og under budsjett. Store utbygginger som Johan Sverdrup fase 2 og Snorre Expansion Project ligger fortsatt på opprinnelig plan og vi har nylig levert PUD for Sleipner delelektrifisering, Northern Lights og Breidablikk, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

– Samtidig vil jeg understreke at 2020 har vært et svært krevende år også for vår industri. Sammen med leverandørene våre har vi jobbet hardt for å redusere konsekvensene av covid-19. Sikkerhet og smitteverntiltak kommer alltid først og jeg er imponert over det arbeidet som er utført, sier Tungesvik.

Karanteneregler, tidvis begrenset mobilitet for personell, redusert bemanning og krav til avstand har ført til lavere aktivitet på de fleste byggeplasser. Dette fører til forsinkelser, økte kostnader og følger for videre arbeid. Som en konsekvens av dette får også noen prosjekter utsatt oppstart.

– Vi og leverandørene har fått en ny hverdag og vi følger utviklingen i pandemien tett. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og vi kan ikke utelukke at covid-19 kan gi ytterligere konsekvenser for framdrift og kostnader i prosjektene våre, sier Tungesvik.

  • Martin Linge: Siden PUD i 2012 har kostnadene for Martin Linge økt med nær 30 milliarder 2020-kroner, en kostnadsøkning på 96 prosent. Prosjektet skulle etter planen fra daværende operatør Total startet opp i 2016. Equinor overtok operatøransvaret og Totals 51 prosent eierandel i 2018. Oppstart er utsatt til sommer 2021.
  • Johan Castberg: Uten valutaeffekter er kostnadsestimatene for Johan Castberg redusert med 1,5 milliarder kroner siden PUD. Et estimert valutatap på om lag 4,4 milliarder kroner gjør at prosjektet likevel har en total kostnadsvekst på 2,8 milliarder kroner siden PUD ble godkjent i 2018.
  • Njord Future: Investeringsestimatet for Njord Future-prosjektet har økt med 8,5 milliarder kroner, som er en økning på 53 prosent siden PUD i 2017. Økningen skyldes i hovedsak at arbeidet med levetidsforlengelse av Njord A-plattformen er mer omfattende enn antatt, og oppgraderings- og tie-in-arbeidene på Njord Bravo har økt i omfang.
Powered by Labrador CMS