Dr. Faith Birol fra IEA på høstseminaret til Equinor
Dr. Faith Birol fra IEA på høstseminaret til Equinor

- Det er ingen enkel eller enkeltløsning på klimaproblemet

IEA-sjefen var i Norge for å presentere World Energy Outlook-rapporten.

Publisert Sist oppdatert

I dag arrangerte Equinor årets utgave av høstseminaret på Det norske teateret i Oslo.

Som vanlig var IEA-sjef Dr. Faith Birol tilstede for å holde en tale.

Han viste til at det nå er to uker siden IEA la frem sin årlige utgave av rapporten World Energy Outlook, og han fremhevet at denne rapporten aldri har fått så mye oppmerksomhet som i år.

Det var han godt fornøyd med, men selv om han ikke sa noe direkte om det bar presentasjonen hans likevel noe preg av at mange også har vært kritiske til IEA og spesielt denne rapporten. Det var for eksempel en langt mindre spissformulert Birol som sto på scenen i år enn i fjor.

- Vi har mottatt mange kommentarer og innspill. Vi tar de med i arbeidet med våre fremtidige rapporter, sa Birol.

Scenarioer, ikke prognoser

Han gjorde det samtidig klart hva World energy Outlook er, og hva rapporten ikke er.

- Vi driver ikke med prognoser, slo Birol fast.

Han viste til at IEA jobber ut fra data basert på de de vet i form av opplysninger og i form av hva myndighetene rundt om i verden har sagt at de faktisk skal gjøre. Med det som utgangspunkt har de laget tre mulige scenarioer for hvordan energibehovet utvikler seg i årene fremover:

  • Current path
  • Stated Policies Scenarios
  • Sustainable Developments Scenario

Det første scenarioet går på hva som vil skje hvis verden fortsetter som nå.

- Jeg håper at dette scenarioet ikke ser dagslys, sier Birol.

Når det gjelder det andre scenarioet tar det utgangspunkt i hva som er realitetene i dag, men modifisert med det politikerne har sagt at de skal gjøre av klimatiltak.

- Dette er en forbedring, og utslippene flater mer eller mindre, men det er fortsatt lang langt unna, sier Birol.

Det siste scenarioet skiller seg mer ut. Det tar utgangspunkt i hva som må til hvis verden skal klare å nå klimmålene. Han legger imidlertid ikke skjul på at det er krevende.

- Det er ingen enkel eller enkeltløsning på klimaproblemet, sier Birol.

Hvis verden skal klare dette, så må det gjøres enorme investeringer og fremskritt innen energieffektivitet, fornybar energi og andre teknologiskifter som blant annet CCS.

Kull er og forblir den største synderen

IEA-sjefen brukte tid på å sette bjella på katten under sin presentasjon. Han trakk frem kull som den store synderen når det gjelder utslipp fra energiproduksjon, og han viste til at dette er et problem som har vokst.

- Dagens kullkraftverk er helt klart den største kilden til utslipp fra energibransjen, sier Birol.

Han viste samtidig en gram med oversikt over fordelingen av energibruk i 2000 og i 2019.

- I dag bruker vi mer kull enn i 2000, sier Birol.

Og han la til at dette ikke blir noe særlig bedre i årene fremover.

- Utslippene fra dagens kullkraftverk vil fortsatt være den største utslippskilden i 2050, sier Birol.

Mye av skylden for dette legger han på Asia generelt, og Kina spesielt. Der vokser økonomien raskt, og de er avhengig av tilgang på stadig mer energi. Dessverre kommer mye av den fra kull, og slik vil det fortsatt være i mange år fremover.

- Gjennomsnittsalderen på kullkraftverkene er 12 år. De har en levetid på 40 til 50 år, sier Birol.

Utslippene fra dagens kullkraftverk vil fortsatt være den største utslippskilden i 2050

Faith Birol

Til sammenligning viste han til at kullkraftverkene i Europa har en snittalder rundt 40 år, og at de derfor nærmer seg slutten i større grad enn kullkraftverkene i Kina.

- Hvis vi ikke klarer å løse kullproblemet har vi ingen sjanse til å nå Paris-målene, sier Birol.

SUV-ene gir større utslag enn elbilene

IEA-sjefen har fått med seg at Norge ligger helt i tet når det gjelder elbiler, og at vi elsker å diskutere de når vi diskuterer klimaet. Han mener imidlertid at vi nordmenn ikke må se oss blinde på hvor stort utslag elbilene har gjort her i Norge.

På verdensbasis har SUV-ene, de store "sports utitily veichle"-kjøretøyene større påvirkning på klimautslippene, og det i feil retning.

- Utslippene fra økt andel SUV var større enn utslippene som ble kuttet som følge av overgangen til elbiler, sier Birol.

I 2010 var 18 prosent av bilene SUV-er, mens det i 2018 var hele 42 prosent.

- Omtrent hver andre bil var en SUV. Dette er ikke et amerikansk fenomen, men også i Kina og Europa, sier Birol.

Han legger til at det er markant mer utslipp fra en SUV.

- En SUV har 25 prosent mer utslipp enn en tradisjonell middels stor bil, sier Birol.

Omtrent hver andre bil var en SUV. Dette er ikke et amerikansk fenomen, men også i Kina og Europa

Faith Birol

Overraskende stabil oljepris

Selv om IEA-sjefen ikke var så spissformulert som i fjor når det gjaldt olje, så hadde han flere klare poeng og momenter som han mener er viktig i debatten om oljen.

- Vi vil fortsatt trenge olje, men veksten vil sakke ned og på 2030-tallet vil det flate ut, sier Birol.

Han trakk også frem at verden nå har opplevd en periode med overraskende stabil oljepris på tross av mye uroligheter.

- I år var oljeprisen i balanse rundt 60 dollar, sier Birol.

Vi vil fortsatt trenge olje, men veksten vil sakke ned og på 2030-tallet vil det flate ut

Faith Birol

Det skjedde på tross av uroligheter som for eksempel:

  • Venezuela
  • Iran
  • Irak
  • Saudi Arabia

- På tross av alt dette holdt oljeprisen seg på rundt 60 dollar. Tidligere har vi sett at prisene har skutt i været, og holdt seg høy over tid, sier Birol.

Det skjedde ikke nå, og æren for det får den amerikanske skiferoljen.

- Nøkkelen til stabiliteten er at det er mye olje i markedet drevet frem av amerikansk skiferolje, sier Birol.

Han trekker frem massive investeringer i forskning og utvikling, samt store skattelettelser fra amerikanske myndigheter til produsentene av skiferolje som viktige forklaringer på hvorfor skiferoljen kunne bli så viktig på så kort tid.

- Vi forventer at oljeskifer vil vokse saktere enn tidligere, men den vil likevel stå for en stor andel av veksten, sier Birol.

Amerikanernes fremgang er samtidig med på å forandre maktforholdet i den globale oljebransjen.

- Det betyr at OPEC og Russlands evne til å styre oljemarkedets dynamikk blir stadig mer begrenset, sier Birol.

Fremhever sol som den store vinneren fremover

Dr. Birol trekker frem solenergi som den store stjernen med kraftigs forventet vekst fremover.

- Solenergi er stjernen på grunn av kostnadsreduksjonene, myndighetenes støtte og fordi det er så enkelt å installere, sier Birol.

Han mener det er gode nyheter for alle, men kommer med et hjertesukk over at det foreløpig ikke har tatt av i Afrika på tross av at solforholdene der er markant bedre enn i for eksempel Storbritannia hvor de har kommet relativt langt på tross av det han beskriver som relativt dårlige solforhold.

Ved siden av solenergi fremhever han også vindkraften, men påpeker samtidig at det blir utfordrende fremover når peak strømetterspørsel slår til samtidig som solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Her trekker han spesielt frem pausen i cupfinalen fotball-VM 10 juli i år, og viser til problemet når alle plutselig går og slår på diverse kjøkkenutstyr samtidig.

Det betyr at OPEC og Russlands evne til å styre oljemarkedets dynamikk blir stadig mer begrenset

Faith Birol

- Det globale behovet for fleksibilitet i strømnettet vil fordoble seg i tiden frem til 2040, sier Birol.