Equinor lover bedre sikkerhetsarbeid

– Det er viktig at funn og konklusjoner fra granskingene som vi og myndigheter gjør gir læring og blir omsatt i konkrete aksjoner og tiltak.

Publisert

Equinor skriver i en pressemelding at de erkjenner at de hadde flere alvorlige hendelser i 2020.

– Branner og andre alvorlige hendelser i 2020 viser at vi ikke er der vi skal være med sikkerhetsarbeidet vårt. Vi styrker derfor arbeidet ytterligere for å drive våre operasjoner med et enda høyere sikkerhetsnivå , sier konsernsjef Anders Opedal.

Samtidig påpeker energiselskapet at de i 2020 faktisk hadde en nedgang i antall alvorlige hendelser og antall personskader sammenliknet med året før.

- Fremgangen vi ser i antall hendelser og personskader viser at vi jobber med de rette tiltakene på tvers av selskapet, og det gir inspirasjon til det videre arbeidet.

I fjor sank gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (Serious Incident Frequency (SIF) fra 0,6 i 2019 til 0,5. Antall personskader per million arbeidstimer (Total Recordable Injury Frequency (TRIF)) ble redusert fra 2,5 til 2,3.

Antallet hydrokarbonlekkasjer på landanlegg og på offshore-installasjoner gikk opp fra 10 i 2019 til 11 i fjor.

– Vi kan la oss motivere av resultater og forbedring vi får til over tid. Men vi må forstå risiko bedre, og vise at vi lærer av tidligere hendelser ved å unngå nye hendelser. Først da lykkes vi med å ta sikkerhetsarbeidet vårt til et nytt nivå, sier Opedal.

I fjerde kvartal i fjor ble det registrert totalt 15 alvorlige hendelser og tilløp til alvorlige hendelser i konsernet. Hydrokarbonlekkasjer, fallende gjenstander, personskadehendelser og hendelser med prosess- og produksjonsutstyr er eksempler fra fjorårets tre siste måneder.

To alvorlige branner på landanlegg, henholdsvis på Melkøya i september og Tjeldbergodden i desember, er fortsatt under gransking. Rapporter fra disse hendelsene ventes ferdigstilt i første kvartal. I løpet av 2020 ble det registrert totalt 67 alvorlige hendelser og tilløp til alvorlige hendelser i Equinor.

– Det er viktig at funn og konklusjoner fra granskingene som vi og myndigheter gjør gir læring og blir omsatt i konkrete aksjoner og tiltak. Vi jobber langsiktig med sikkerhetskultur. Arbeidet med implementering av initiativet «Jeg er sikkerhet» er avgjørende og handler om å skape en trygg arbeidsplass for alle og en kultur for å si ifra. I tillegg etablerer vi et prosjekt innen prosessikkerhet for å ytterligere styrke vår risikoforståelse, etterlevelse og kompetanse for å drive anleggene våre på land og i havet enda mer sikkert og unngå storulykker også i fremtiden, sier Opedal.

Powered by Labrador CMS