– Samarbeid mellom nasjoner og selskaper er nødvendig for økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi

Equinor og danske Ørsted skal lede ny internasjonal koalisjon for å fremme havvind.

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de er en av selskapene som starter en internasjonal koalisjon for å fremme økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi.

Vi samarbeider for å utnytte hele potensialet i havvind globalt

Stephen Bull

– Samarbeid mellom nasjoner og selskaper er nødvendig for økt bærekraftig bruk av havbasert fornybar energi. Denne koalisjonen omfatter ledende industriaktører innen havvind, og vi samarbeider for å utnytte hele potensialet i havvind globalt, sier Stephen Bull, direktør for vind- og lavkarbonenergi i Equinor.

Havbasert fornybar energi, som for eksempel havvind, flytende solenergi, tidevannsenergi og bølgekraft, kan dekke nærmere ti prosent av de årlige reduksjonene i klimagassutslippene som kreves innen 2050, slik at de globale temperaturstigningene er på under 1,5ºC i forhold til de førindustrielle nivåene, ifølge en rapport som er utgitt av et høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi.

Hovedpotensialet for å begrense klimaendringene fra havbasert fornybar energi ventes å komme fra havvind.

Koalisjonen er et samarbeid mellom sivilsamfunnet, mellomstatlige institusjoner og industrien, og skal representere havvindsektoren i den globale dialogen om klimatiltak. Den vil bli ledet av Ørsted og Equinor.

Ørsted er forøvrig det danske energiselskapet som mange sammenligner Equinor med. De het tidligere DONG Energy, og var et olje- og gasselskap. Selskapet er delvis eid av den danske stat, og de solgte seg ut av olje- og gassbransjen i 2017 for å satse for fullt på fornybar energi.

Gruppen omfatter også:

  • CWind
  • Global Marine Group
  • JERA
  • MHI Vestas
  • Mainstream Renewable Power
  • Shell, Siemens Gamesa
  • TenneT
  • The Crown Estate

Koalisjonen ble dannet som en respons på anmodningen om havbaserte klimatiltak fra høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi i september 2019, med øvrige partnere vindkraftorganisasjonen Global Wind Energy Council og FNs Global Compact.

Koalisjonen skal utarbeide en visjon for 2050, som skal framheve tiltakene som industrien, finansinstitusjoner og myndigheter kan innføre for en bærekraftig opptrapping av havvindproduksjonen, og dermed bidra til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling og global avkarbonisering.

De første resultatene vil bli kunngjort på FNs havkonferanse i Lisboa i juni 2020.

Dersom vi mener alvor med å bekjempe klimakrisen, er det nødvendig å avkarbonisere verdens energibruk så raskt som mulig gjennom teknologier som havvind

Benj Sykes

– Dersom vi mener alvor med å bekjempe klimakrisen, er det nødvendig å avkarbonisere verdens energibruk så raskt som mulig gjennom teknologier som havvind. Koalisjonen skal arbeide for økt utnyttelse av mulighetene vi har innen havbasert fornybar energi for å nå målene i Parisavtalen, sier Benj Sykes, direktør i Ørsted.

Opprinnelig ble havvind tatt i bruk av noen få land, men kostnadene ved havvind er nå i ferd med å bli betydelig redusert. Det er imidlertid fortsatt stor forskjell på kostnadsnivået for bunnfast havvind og flytende havvind.