I byggeperioden vil det skapes 120 arbeidsplasser ved Able Seaton-havnen der vindturbinene skal monteres før de sendes ut i Nordsjøen for å bli en del av havvindparken Dogger Bank.
I byggeperioden vil det skapes 120 arbeidsplasser ved Able Seaton-havnen der vindturbinene skal monteres før de sendes ut i Nordsjøen for å bli en del av havvindparken Dogger Bank.

Equinor bestiller verdens største vindturbiner

- Dette blir første gang en turbin på 13 MW installeres.

Publisert

Equinor skriver i en pressemelding at de har valgt Halidade-X-turbinen på 13 MW til sin havvindpark, Dogger Bank. Dette er verdens største havvindpark, og nå tar de i bruk verdens største vindturbiner i det som er verdens største bestilling av vindturbiner.

- Dette blir første gang en turbin på 13 MW installeres i verden, sier Steve Wilson, prosjektdirektør for havvindparken Dogger Bank i SSE Renewables.

Totalt er det snakk om hele 190 vindturbiner fordelt på 95 i hver av de to første fasene.

Haliade-X 13MW-turbinen er en forbedret versjon av prototypen på 12 MW, som har produsert kraft i Rotterdam siden november 2019 og nylig fikk foreløpig type-sertifikat fra DNV-GL. Denne prototypen, som satte verdensrekord i januar 2020 ved å være første vindturbin som produserte 288 MWh på én dag, vil begynne å operere med 13 MW i kommende måneder som en del av den pågående test- og sertifiseringsprosessen.

Hver av de tre bladene på vindturbinen er 107 meter lange. Én enkelt omdreining av en Haliade-X 13MW-turbin kan produsere nok elektrisitet for ett britisk hjem i mer enn to dager. Så må det påpekes at britiske hjem ikke bruker like mye strøm som et norsk hjem fordi de typisk bruker gass istedenfor strøm til oppvarming. Det er likevel snakk om enorme mengder strøm som produseres av de nye gigantiske vindturbinene.

For å sette det i perspektiv, så yter de største vindturbinene på norsk jord 3,6 MW. Vi snakker altså om vindturbiner som yter 3,6 ganger så mye. I tillegg kommer det faktum at det som regel blåser mer til sjøs enn inne på land, så den totale strømproduksjonen blir markant større.

Prosjektet og bestillingen blir godt mottatt i Storbritannia, og Tina Bru's britiske motpart fremhever både arbeidsplassene som skapes og produksjonen av fornybar energi når han skryter av prosjektet.

– Prosjekter som Dogger Bank er nødvendige for å skape jobber, sikre vekst og håndtere klimaendringer for en grønnere fremtid etter koronapandemien, sier Storbritannias energiminister Kwasi Kwarteng.

– Vi er glade for at 120 fagstillinger vil bli basert her ved havnen i denne spennende og voksende bransjen. Havvindbransjen vil firedoblesøke med det firedobbelte innen 2030 gjennom Sektoravtalen, og med de stadig mer krevende målene som settes for kraftproduksjon med lave karbonutslipp, er det en enestående markedssynlighet. Dette, sammen med bransjens ekstraordinære innsats for å utvikle nye produkter og oppnå betydelige kostnadsreduksjoner, gjør at bransjen ligger godt an til å bli en dominerende faktor i britisk økonomi etter Covid 19, sier Peter Stephenson, styreformann for Able Seaton havn UK.