Sheringham Shoal, England 20120921.Den norskeide havvindparken Sheringham Shoal består av 88 vindmøller plassert utenfor kysten av Norfolk i England. Norges først vindmøllepark til havs skal dekke strømforbruket til 220.000 britiske husstander. Statkraft og Statoil eier halvparten hver av eierselskapet Scira. Foto: CHPV/Scira Offshore Energy / NTB scanpix
Sheringham Shoal, England 20120921.Den norskeide havvindparken Sheringham Shoal består av 88 vindmøller plassert utenfor kysten av Norfolk i England. Norges først vindmøllepark til havs skal dekke strømforbruket til 220.000 britiske husstander. Statkraft og Statoil eier halvparten hver av eierselskapet Scira. Foto: CHPV/Scira Offshore Energy / NTB scanpix

Equinor vurderer vindpark på Snorre og Gullfaks

Publisert

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks skal utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind.

Dermed kan plattformene bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

Ifølge oljeselskapene kan prosjektet gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler, heter det i en melding fra Equinor tirsdag.

Løsningen som skal vurderes nærmere, er en vindpark bestående av elleve vindturbiner som vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Prosjektet har en foreløpig investerings- og utviklingskostnad på i størrelsesorden 5 milliarder norske kroner. Men det vil ikke bli bygget før prisen går ned.

– Dette er et banebrytende og utfordrende prosjekt som krever optimalisering av de tekniske løsningene og ytterligere kostnadsreduksjoner før partnerne kan ta en eventuell investeringsbeslutning, sier prosjektdirektør, Olav-Bernt Haga i Equinor.

Ikke sikkert

En endelig investeringsbeslutning kan bli tatt i 2019, ifølge oljeselskapet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) synes havvindprosjektet er spennende, men lar det være opp til Enova å bestemme om prosjektet skal få statsstøtte.

Han kommenterer ikke selv om han mener en støtte til havvindprosjektet til Equinor er en god idé eller ikke.

– Det viktige nå er at man jobber videre med prosjektet og modner det fram for å se hva man kan få til, sier Søviknes til E24.

Krav

Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO, sier man ved å elektrifisere oljeplattformer med havvind kan oppnå store klimakutt.

– Og vi får et hjemmemarked hvor norsk leverandørindustri kan bygge opp kompetansen sin.

Bellona på sin side mener norske politikere må sette elektrifisering som et krav, men de er også positive til teknologiutviklingen.

– Prosjektet vil også bidra til å ta norskutviklet havvindteknolog i industriell bruk, noe som vil bidra til å ta ned installasjonskost på denne teknologien og gjøre den mer konkurransedyktig i andre markeder. Å styrke norsk fornybarindustri på denne måten er noe Bellona har jobbet for i mange år, sier fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona.

(©NTB)