- Havvind kan bli en helt avgjørende løsning for å stanse klimakrisen

ZERO mener havvind kan spille en nøkkelrolle i å erstatte kullkraft i utviklingsland.

Publisert Sist oppdatert

I dag fortalte Equinor at de sammen med danske Ørsted danner en internasjonal koalisjon for å fremme bruken av havbasert energi. Det inkluderer flere energiformer, men det er klart at havvind vil utgjøre brorparten i uoverskuelig fremtid.

Klimaorganisasjonen ZERO er kanskje den av miljøorganisasjonene som er mest begeistret for vindkraft. De har tidligere kritisert Equinor for ikke å gå fort nok frem i overgangen til fornybar energi, og i et tidligere intervju med enerWE har Per Kristian Sbertoli sagt at de heier på den delen av Equinor som er pådriver for fornybarsatsingen.

Nå skryter ZERO og Sbertoli av Equinor og dette initiativet.

Det haster særlig å legge til rette for investeringer i havvind også i vekstøkonomiene

Per Kristian Sbertoli

- Havvind kan bli en helt avgjørende løsning for å stanse klimakrisen, og det haster særlig å legge til rette for investeringer i havvind også i vekstøkonomiene, som er markedene med størst økning i energietterspørselen, og som i dag i stor grad baserer sin vekst på kullkraft, sier Sbertol.

Sbertoli er fagansvarlig finans i ZERO, og han er spesielt opptatt av de internasjonale satsingene Norge kan være med på innen fornybar energi.

ZERO står som nevnt sentralt i samfunnsdebatten om vindkraft i Norge, og Sbertoli poengterer at den høye kapasitetsfaktoren og muligheten til å bygge stort uten å legge beslag på landareal gjør at havvind er særlig relevant for å erstatte store kullkraftverk som nå bygges i vekstøkonomiene.

Mange utviklingsland satser fortsatt på kullkraft fordi det er en relativt enkel og billig energikilde, selv om fornybare energikilder gradvis er i ferd med å bli konkurransedyktig. Der er ikke havvind helt ennå, men bunnfast havvind har i noen tilfeller klart det, og flytende havvind forventes å være konkurransedyktig uten subsidier rundt 2030.

Nå håper ZERO at Equinors lederskap på området vil bidra til at også Norge vil ta større ansvar for å bidra til å åpne nye markeder for havvind.

- Regjeringen har lovet en internasjonal satsning på å fase ut kull i vekstøkonomier. Å bidra til at myndighetene i disse landene kan lage gode rammebetingelser for utvikling av havvind, bør være en naturlig del av en slik satsning, sier Sbertoli.

I en egen rapport som ble lagt frem tidligere i år, skriver ZERO at Norge bør klare å få på plass 1 GW med havvind innen 2025.

- 1 GW flytende havvind tilsvarer ca 100 turbiner/flytere. Det vil gi 3-5 TWh ny fornybar kraft pr år. ZERO anslår et investeringsbehov på 20-30 milliarder kroner for å bygge ut 1 GW havvind, og herunder et støttebehov på 10-15 milliarder kroner, skriver ZERO i rapporten.