Equinor låner 65 milliarder kroner til havvindpark

Norske GIEK, to andre eksportkredittbyråer og 29 banker stiller med lån for å finansiere verdens største havvindpark.

Publisert

Equinor har uttalte ambisjoner om å bli et bredt energiselskap der fornybar energi får en stadig større rolle i det som tidligere var et rent olje- og gasselskap den gangen de het Statoil.

For å klare det spiller havvind en stor rolle, og i en pressemelding forteller Equinor at de sammen med partneren SSE har sikret prosjektfinansiering til verdens største havvindpark, Dogger Bank.

– Det er en viktig milepæl å ha sikret prosjektfinansiering av de to første fasene av Dogger Bank. Som framtidig operatør av havvindparken, er vi fornøyde med å ta prosjektet et steg videre mot det som vil bli et knutepunkt for havvind i Nordsjøen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Det er mange forskjeller mellom uthenting av fossil energi fra havbunnen og det å sette opp gigantiske flytende turbiner til havs. Størrelsen på prosjektene og pengesummene som må til er imidlertid sammenlignbare.

Equinor opplyser at den samlede finansieringen for begge fasene i Dogger Bank prosjektet utgjør lånefasiliteter på tilsammen 4,8 milliarder britiske pund, og så kommer ytterligere 700 millioner pund i andre lånefasiliteter. Det utgjør tilsammen 55 milliarder pund, eller 65 milliarder norske kroner med dagens valutakurser.

For å få på plass denne lånefinansieringen, har Equinor og SSE fått med seg tre eksportkredittbyråer og totalt 29 banker. En av eksportkredittbyråene er norske GIEK.

Vi viser nok en gang at GIEK støtter opp under norske leverandører i det internasjonale havvindmarkede

Wenche Nistad

– Vi viser nok en gang at GIEK støtter opp under norske leverandører i det internasjonale havvindmarkedet, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.

GIEK garanterer for totalt 3,6 milliarder kroner når to norske selskaper er valgt som leverandører til Dogger Bank. Aibel skal levere transformatorplattformer (HVDC – High Voltage Direct Current-plattformer), mens OHT (OHT Alfa Lift AS) skal levere transport- og installasjonstjenester av havvindfundamenter og transition pieces.

GIEK har som oppgave å fremme norsk eksport gjennom finansielle garantier. Med den norske stat i ryggen er GIEKs garantier blant de mest verdifulle internasjonalt (AAA-rating).

– Det som gjør GIEKs garantier ettertraktede, er at vi utvider bankenes utlånskapasitet overfor kjøperne hvis de velger norsk. Dermed gjør vi norske leveranser mer konkurransedyktige internasjonalt. Selv i dette tilfellet, med deleier Equinor og deres finansielle muskler på andre siden av bordet, ser kunden av norsk leverandørindustri hvilken nytte som ligger i de statlige garantiene. GIEK har en rolle å spille for norsk eksport, uansett aktør, sier Nistad.

Dette bekreftes av Equinor.

– Equinor setter stor pris på samarbeidet med GIEK og den omfattende støtten til Dogger Bank. GIEKs bidrag er svært viktig for finansieringen av Dogger Bank og bruken av norske leverandører til dette og fremtidige prosjekter, sier Mads Holm, Direktør Finans i Equinor.

Dogger Bank blir bygd ut i tre faser på 1,2 GW hver. De to første fasene blir bygd samtidig, for å utnytte synergier fra geografisk nærhet og felles bruk av teknologi og leverandører.

Av den grunn blir de to fasene finansiert samtidig, hvor alle långiverne deltar i hver fase i like stor grad. Dogger Bank A og B vil hver kreve samlede investeringer på om lag 3 milliarder GBP, inkludert investeringer til transmisjonssystemet på feltet (OFTO). Den tredje fasen, Dogger Bank C, blir bygd ut etter en annen tidsplan, der også prosjektfinansieringen vil bli ferdigstilt på et senere tidspunkt.

SSE Renewables leder byggingen av prosjektet på 3,6 GW, mens Equinor skal drifte havvindparken i driftsfasen.

Powered by Labrador CMS