Så mye fikk Equinor betalt for olje og gass i 2020

Energiselskapet forventer økte olje- og gasspriser i årene fremover.

Publisert Sist oppdatert

I dag la Equinor frem kvartalstallene for fjerde kvartal i fjor, og også for året som helhet.

Foruten de vanlige regnskapstallene, er det også litt interessant å se på nøkkeltallene for hvor godt Equinor fikk betalt for oljen og gassen de produserte.

Der kommer det blant annet frem at oljeprisen i fjerde kvartal i snitt lå på 44,20 dollar fatet for oljen, og at snittet for hele 2020 lå på 41,7 dollar fatet.

Det er imidlertid forskjell på prisen oljeselskaper som Equinor får for Nordsjøoljen (Brent) og hva de får for oljen de utvinner i USA (WTI). For utvinningen på norsk sokkel fikk Equinor i snitt 42,10 dollar fatet i fjerde kvartal og 37,4 dollar for året som helhet. I USA oppnådde de tilsvarende snittpriser på henholdsvis 34,50 og 31,30 dollar fatet.

At disse oppnådde prisene ligger under de oppgitte gjennomsnittsprisene i markedet henger trolig sammen med at sistnevnte priser også inkluderer NGL og kondensat, og at det kan være andre avtaler som ligger til grunn for leveransene.

Store prisforskjeller på gass

Når det gjelder gassprisene oppgir Equinor de i pris per MMBTU. Omregnet til standard kubikkmeter (Sm3) viser tallene en snittpris i det europeiske marked på 1,61 kroner per Sm3 for fjerde kvartal og 1,19 kroner per Sm3 for året som helhet.

Det er en kjent sak at gassprisen er mye lavere i det amerikanske markedet, enn i det europeiske. For de som ikke jobber med det er det kanskje overraskende at forskjellen er så stor som den er. I USA fikk Equinor i snitt 0,64 kr/Sm3 i fjerde kvartal, og 0,57 kr/Sm3 for året som helhet.

Tror på høyere priser

Equinor tror på høyere priser i årene fremover.

- Vi forventer en styrking av prisene gjennom 2020-tallet, skriver Equinor.

De tror på en oljepris på 65 dollar fatet i 2025, og så en videre økning. Etter 2030 forventer de en gradvis nedgang til omtrent 64 dollar i 2040 og en pris i underkant av 60 dollar fatet i 2050. Disse prisene er over dagens oljepris, men de er likevel betydelig lavere enn hva Equinor tidligere har anslått.

For gass levert til Storbritannia forventer Equinor store svininger fremover, men de forventer en gradvis stigning til 6,50 dollar per MMBTU i 2030. Omregnet til standard kubikkmeter og kroner med dagens dollarkurs tilsvarer det en pris på 2,07 kr/Sm3. Deretter forventer de en økning til 2,49 kr/m3 i 2040, og så en nedadgående pris frem mot 2050. Da forventer de en pris i underkant av prisnivået i 2035.

For det amerikanske markedet forventer de en tilsvarende prisutvikling, selv om det er på et lavere nivå.

Forventer svakere norsk krone

Ettersom valutakursene har så mye å si for hvor godt betalt Equinor får, har de også sett på hvordan de tror kronen vil stå seg opp mot euroen og dollaren. I sine utregninger legger Equinor til grunn en dollarkurs på 8,50 kroner og en europris på 10 kroner. Det er en nedgang fra tidligere beregninger der de la til grunn henholdsvis 7,00 og 9,00 kroner.

Her kan du laste ned Equinors kvartalsrapport. Prisene står på side 32.

Powered by Labrador CMS