Equinor usikker på årets oljeproduksjon, men forventer vekst frem mot 2026

Holder samtidig igjen på gassproduksjonen i påvente av bedre gasspriser.

Publisert

Equinor la i dag frem sitt kvartalsresultat for årets første kvartal. Fokus hos de fleste er selvsagt på de finansielle resultatene, men det er også interessant å se hvordan det går med selve produksjonen av olje og gass.

Her kan Equinor fortelle at de i årets første kvartal hadde rekordproduksjon av olje og gass. I snitt produserte Equinor 2,2 millioner fat oljeekvivalenter hver eneste dag fra 1. januar til og med 31. mars.

Av det utgjorde gassen 1,0 millioner fat oljeekvivalenter mens oljen utgjorde 1,2 millioner fat. 62,4 prosent av produksjonen kom fra norsk sokkel. Den sto for 1,4 millioner fat hver dag, mens den internasjonale virksomheten bidro med 0,8 millioner fat.

Produksjonen kunne også vært høyere, men Equinor skriver i sin kvartalsrapport at de benyttet fleksibiliteten i gassfeltene til å holde igjen på produksjonen til perioder med høyere forventede gasspriser.

Som en følge av den usikre situasjonen i oljemarkedet, samt den norske regjeringens beskjed om at også norsk sokkel skal holde igjen på produksjonen, vil ikke Equinor komme med noen uttalelser om hvordan de ser for seg mengden olje- og gassproduksjon i inneværende år.

De står imidlertid fast ved at produksjonen vil øke i årene fremover, og anslår i sine prognoser en produksjonsvekst på om lag tre prosent hvert år fra 2019 og frem til 2016.

Powered by Labrador CMS