Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Dette tjente Equinor på gassen

Selv om lave gasspriser fikk skylden for svakere resultat, er gassen fortsatt veldig lønnsom for Equinor.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uken la Equinor frem sitt kvartalsresultat for fjerde kvartal 2019. Det viste en resultatnedgang, og lave gasspriser fikk skylden.

Det er imidlertid få som har en klar forståelse av hva gassprisen ligger på og hvor lønnsom den er.

I motsetning til oljeprisen, så er ikke gassprisen så lett tilgjengelig. Den oppgis ikke sammen med børstallene og valutakursen slik som det gjøres med oljeprisen, og det er også store prisforskjeller avhengig av om man kjøper og selger gass i det amerikanske, europeiske eller asiatiske markedet.

Den norske gassen selges nesten utelukkende i det europeiske markedet, og enerWE har tidligere brukt produksjonstall fra Oljedirektoratet og eksporttall fra SSB til å regne ut en gjennomsnittlig månedspris.

Den viser at gassprisen falt kraftig gjennom 2019. Fra å ligge på 2,08 kroner per kubikkmeter i januar til å falle ned til 1,05 kroner kubikkmeteren i november.

Det betyr at gassprisen nesten ble halvert i løpet av året, og det går naturlig nok hardt utover lønnsomheten.

Det blir likevel helt feil hvis man sitter igjen med et inntrykk av at det kraftige prisfallet har ødelagt alt for Equinors gassvirksomhet. Det har den på ingen måte gjort.

En titt på kvartalsrapporteringen til Equinor viser at de skryter av å være en lavkostleverandør av gass til det europeiske markedet.

Der oppgir Equinors finansdirektør, Lars Christian Bacher, at Equinor har en total leveransekostnad for gass på godt under to dollar per MMBtu.

BTU er en forkortelse for British Thermal Unit, og er en av mange forskjellige enheter som brukes til å beskrive gass.

Omregnet til kubikkmeter gir det en kostnad på ca. 65 øre/m3.

Det vil si at Equinor tjente godt på gassen selv når snittprisen i november var nede på 1,05 kroner per kubikkmeter, og at den var kjempegod da prisen i januar lå på 2,08 kroner kubikkmeteren. I snitt lå den på 1,43 gjennom fjorårets 11 første måneder.

Med dette som utgangspunkt har enerWE laget en liten oversikt over hvor mye Equinor's eierandel i de forskjellige feltene på norsk sokkel har gitt i omsetning og resultat. Se tabellen nederst i artikkelen.

Merk imidlertid at disse tallene er cirkatall som tar utgangspunkt i utregninger som enerWE har gjort. De må derfor anses som en pekepinn på hvilket inntekts- og marginnivå det er snakk om, men de vil avvike fra de faktiske tallene som Equinor opererer med i sitt regnskap. Merk også at tallene er for kun 11 av fjorårets 12 måneder.

Equinors gassproduksjon januar-november 2019

Feltnavn Kubikkmeter Omsetning Resultat
AASTA HANSTEEN5 959 460 000kr 4 176 665 145kr 2 201 104 155
ALVE523 090 000kr 405 523 617kr 225 319 112
EKOFISK797 310 000kr 85 417 231kr 46 009 386
ELDFISK221 480 000kr 23 777 609kr 12 830 739
EMBLA96 350 000kr 10 678 213kr 5 916 032
FRAM659 610 000kr 432 791 775kr 239 855 850
GIMLE39 590 000kr 40 131 897kr 21 882 035
GINA KROG840 200 000kr 817 140 864kr 496 562 554
GUDRUN1 359 100 000kr 717 895 584kr 399 866 184
GULLFAKS SØR4 561 630 000kr 3 412 349 718kr 1 900 169 373
GUNGNE121 890 000kr 109 578 800kr 60 457 130
HEIDRUN1 335 110 000kr 249 362 433kr 136 171 086
HEIMDAL67 220 000kr 30 172 364kr 17 307 833
IVAR AASEN350 200 000kr 206 024 719kr 111 619 728
JOHAN SVERDRUP73 450 000kr 33 046 562kr 12 695 510
KRISTIN732 760 000kr 577 831 798kr 314 445 503
KVITEBJØRN4 100 630 000kr 2 380 928 668kr 1 326 759 210
MARULK381 720 000kr 186 289 323kr 104 410 383
MIKKEL1 194 380 000kr 746 959 854kr 405 600 078
MORVIN338 270 000kr 309 273 792kr 168 553 472
NORNE629 880 000kr 313 651 129kr 153 567 127
ORMEN LANGE11 477 080 000kr 4 328 848 843kr 2 438 071 071
OSEBERG2 840 020 000kr 2 180 564 833kr 1 270 480 424
OSEBERG SØR808 640 000kr 549 492 278kr 290 363 590
OSEBERG ØST7 820 000kr 5 752 225kr 3 246 306
SIGYN87 580 000kr 77 135 160kr 42 978 960
SKARV3 110 060 000kr 1 631 115 100kr 900 025 519
SLEIPNER VEST2 714 320 000kr 2 284 193 507kr 1 254 729 669
SLEIPNER ØST163 260 000kr 140 662 258kr 77 415 334
SNORRE11 490 000kr 5 934 697kr 3 449 511
SNØHVIT5 670 860 000kr 2 935 081 293kr 1 578 980 187
STATFJORD982 350 000kr 657 073 226kr 373 970 055
STATFJORD NORD19 410 000kr 6 398 624kr 3 638 772
STATFJORD ØST8 500 000kr 4 056 918kr 2 306 204
TORDIS346 860 000kr 206 280 689kr 112 715 204
TROLL28 002 750 000kr 13 002 889 928kr 7 436 082 542
TUNE50 910 000kr 30 951 400kr 14 405 650
TYRIHANS2 970 240 000kr 2 531 722 983kr 1 395 811 872
UTGARD128 790 000kr 52 348 899kr 20 169 430
VALEMON1 429 720 000kr 1 444 875 852kr 824 323 755
VESLEFRIKK130 880 000kr 35 299 782kr 19 986 822
VIGDIS12 380 000kr 9 051 897kr 5 712 392
VISUND4 515 080 000kr 3 478 697 620kr 1 917 382 956
VISUND SØR506 150 000kr 426 141 044kr 251 114 374
ÅSGARD8 171 420 000kr 4 061 869 458kr 2 225 710 527

Merk at tallene er estimerte tall basert på enerWE's utregnede prisnivåer.

Powered by Labrador CMS