Fant olje og gass 130 kilometer nordvest for Bergen

Kan inneholde olje og gass for mellom to og 15 milliarder kroner.

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de og partnerne Petoro AS og Wellesley Petroleum AS har funnet gass og olje i Swisher-prospektet.

Utvinnbare ressurser er anslått å være mellom 2 og 6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 13 og 38 millioner fat oljeekvivalenter.

En enkel beregning med utgangspunkt i dagens oljepris tilsier at funnet har en verdi på mellom 5,2 og 15,3 milliarder kroner. En tilsvarende beregning basert på gassprisen tilsier en verdi mellom 1,8 og 5,3 milliarder kroner. Hvor mye det faktisk er snakk om vil avhenge av fremtidige priser på olje og gass, samt fordelingen mellom de.

– Vi jobber kontinuerlig for å ha en funnportefølje som både danner grunnlaget for høy verdiskaping og samtidig kan produseres med et lavt CO2 fotavtrykk. Dette funnet bidrar til det, sier Nick Ashton, letedirektør for norsk sokkel i Equinor.

Brønnene ble boret om lag syv kilometer vest for Fram-feltet, og 130 kilometer nordvest for Bergen.

– Dette gir en god indikasjon på at det fremdeles er mulig å påvise nye lønnsomme ressurser som kan dra nytte av eksisterende infrastruktur på norsk sokkel, sier Ashton.

Selv om det er snakk om milliardverdier, er det ikke sikkert at funnet er stort nok. Equinor skriver at de sammen med partnerne vil vurdere om det er lønnsomt og hensiktsmessig å knytte det opp mot eksisterende infrastruktur for å hente opp oljen og gassen.