– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet

Ny konsernsjef lanserer nye klimaambisjoner.

Publisert

I dag er Anders Opedal's første dag på jobben som ny konsernsjef for Equinor. Den benyttet han til å lansere en ambisjon om at Equinor skal bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det er en god forretningsstrategi å sikre langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i globale energisystemer og i en verden som beveger seg mot klimanøytralitet. Vi vil i månedene fremover oppdatere vår strategi for å skape verdier for våre aksjonærer og realisere ambisjonen om klimanøytralitet, sier Opedal.

Under Eldar Sætre's ledelse gikk daværende Statoil fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap, og under navnet Equinor har selskapet investert i havvind, solenergi og karbonfangst og -lagring (CCS).

Den nye ambisjonen betyr ikke at det blir full stans for olje og gass. Equinor forventer en årlig produksjonsvekst på tre prosent fra 2019 og frem til 2026. Det er først fra 2030 at de forventer en gradvis nedgang i den globale etterspørselen etter olje og gass.

Det er imidlertid ingen tvil om at det er fornybar energi som skal være Equinor's betydelige vekstområde. Selskapet skriver at de har ambisjoner om en lønnsom vekst innen fornybar energi, og at de vil stå for en produksjonskapasitet på mellom fire og seks Gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035.