Equinor tjener allerede gode penger på havvindprosjektene.
Equinor tjener allerede gode penger på havvindprosjektene.

Slik blir investeringene i fornybar energi ekstra lønnsomme

- Denne type transaksjoner øker verdiskapingen.

Publisert

Torsdag 10. september fortalte Equinor at de inngikk en avtale med BP der det britiske olje-/energiselskapet fikk kjøpe halvparten av havvind-prosjektene i Empire Wind og Beacon Wind på østkysten av USA. Det var en økonomisk lukrativ avtale for Equinor, og de kunne bokføre en betydelig milliardgevinst på prosjektene.

Selv om det er nesten to uker siden avtalen ble presentert, er det fortsatt noen interessante aspekter med denne avtalen som kanskje ikke er allment kjent.

Det er i hvert fall interessant å se at Equinor klarer å hente ut milliardgevinster på flytende havvind allerede nå, selv om flytende havvind fortsatt ikke er modent nok til å være økonomisk bærekraftig på egne ben uten en eller annen form for subsidiering. Kostnadene ved å sette opp flytende havvind er fortsatt markant høyere enn strømprisen - selv i markeder der strømprisen er mye høyere enn i Norge.

Equinor er nå et bredt energiselskap som satser på å bli mye mer enn bare olje og gass, slik de var da de het Statoil. De kommer fra en bransje med superprofit, der inntektene er så store at virksomheten er kjempelønnsomt selv om 78 prosent av overskuddet må betales i skatt til staten. I utgangspunktet burde det derfor si seg selv at det ikke er mulig å hente ut tilsvarende marginer fra en umoden bransje som ikke er økonomisk bærekraftig - ennå.

Denne avtalen mellom Equinor og BP viser at det er mulig å tjene godt på fornybare prosjekter som flytende havvind allerede nå, men måten de tjener pengene sier samtidig mye om hvordan markedet for fornybare energiinvesteringer faktisk fungerer.

For investorene står i kø for å investere i fornybare energiprosjekter, og det gjør det lukrativt for de som har vært tidlig inne og truffet godt med prosjekter som ser lovende ut for fremtiden. Det gjør at tidligfase forretningsutvikling fort kan bli mer lønnsom enn selve forretningen.

- Havvind-produksjonen er lønnsom

Når enerWE tar kontakt med Equinor for å spørre om dette, får vi en bekreftelse på at det er god lønnsomhet i slik forretningsutvikling, men de presiserer samtidig at de fornybare investeringene er lønnsomme også på egne ben.

Havvind-produksjon er en lønnsom aktivitet for Equinor, uavhengig av om vi gjør denne type transaksjoner

Eskil Eriksen

- Havvind-produksjon er en lønnsom aktivitet for Equinor, uavhengig av om vi gjør denne type transaksjoner, sier Eskil Eriksen, kommunikasjonssjef for nyere energiløsninger i Equinor.

Han viser til at de har en avkastning (IRR: internal rate of return) på over 10 prosent på det han beskriver som Equinor's produserende havvindportefølje. Det er altså en god og lønnsom virksomhet for Equinor, selv om det ikke er på samme nivå som olje- og gassutvinningen.

Samtidig er Eriksen klar på at det å gjøre slik tidlig forretningsutvikling, for så å få inn partnere når prosjektene er mer modne, er et viktig og riktig grep for å øke lønnsomheten i fornybarsatsingene.

Øker lønnsomheten

- Denne type transaksjoner øker verdiskapingen av vår havvind-portefølje, sier Eriksen.

Avtalen i begynnelsen er heller ikke den første av denne typen. Equinor gjorde en tilsvarende transaksjon på sin tyske havvindpark Arkona i fjor.

Dette gjør lønnsomheten i havvind svært konkurransedyktig særlig med tanke på at havvind har en veldig annerledes risikoprofil med faste priser og en garantert fortjeneste

- Arkona-avtalen øker IRR til over 14 prosent. Dette gjør lønnsomheten i havvind svært konkurransedyktig særlig med tanke på at havvind har en veldig annerledes risikoprofil med faste priser og en garantert fortjeneste fra vår nåværende portefølje, sier Eriksen.

Han legger til at BP er en strategisk samarbeidspartner, og at det først og fremst går på å skape vekstmuligheter i USA.

- Det er et samarbeid mellom to solide industriselskaper, som kan få til mer sammen i dette markedet enn hver for seg. Equinor bringer inn ti år havvindkompetanse i samarbeidet, mens BP har lang erfaring med blant annet vind på land i USA, sier Eriksen.

På spørsmål fra enerWE om hvorfor det er så viktig å få med andre aktører istedenfor å gå alene og ta ut hele den potensielle gevinsten selv, forklarer Eriksen at det bidrar til raskere oppskalering.

- Med BP har vi fått med en strategisk partner som har de samme ambisjonene som oss i energitransesjonen, og som kan være med å løfte havvindprosjekter med skala i USA, sier Eriksen.

Flytende havvind er en viktig del av fornybarstrategien til Equinor, og for å sitte i førersetet i en rask voksende bransje med stort potensiale, må Equinor være en attraktiv partner.

Å skape verdier med porteføljeforvaltning gjennom prosjekters levetid er en viktig del av vår havvindstrategi

- Vi har sikret oss areal tidlig og har utviklet prosjekter som har gjort oss attraktive som partnere. Å skape verdier med porteføljeforvaltning gjennom prosjekters levetid er en viktig del av vår havvindstrategi, sier Eriksen.

Bygger videre på offshore-kompetansen

BP er i utgangspunktet et oljeselskap, akkurat som Equinor var da de het Statoil. De ser også behovet for å satse skikkelig på fornybar energi, og enerWE spør derfor om havvindprosjekter er ekstra viktige for oljeselskapene, eller om det er likegyldig om dette prosjektet hadde blitt gjort sammen med et rendyrket fornybarselskap.

- Havvind er en strategisk videreføring av mye av kompetansen til tradisjonelle offshore olje og gasselskaper, sier Eriksen.

For selv om flytende vindturbiner er noe ganske annet enn å pumpe opp olje og gass fra havbunnen, er det mye felles i alt fra plattformene til infrastrukturen rundt og forsyningsleddene. IEA har da også anslått at ca. 40 prosent av levetidskostnadene til et havvindprosjekt har betydelige synergier med offshore olje- og gassprosjekter både i utbyggings og driftsfasen.

- Dette er nok årsaken til at flere oljeselskap ser mot havvind i deres fornybarsatsing, sier Eriksen.

Forventer økt konkurranse

Han tror imidlertid ikke at de tradisjonelle olje- og gassaktørene får ha havvindmarkedet i fred fra de rendyrkede fornybarselskapene.

Konkurransen kommer til å øke innen havvind fra flere aktører, fra rendyrkede fornybar-selskaper, kraftselskaper og til tradisjonelle olje- og gasselskaper

- Konkurransen kommer til å øke innen havvind fra flere aktører, fra rendyrkede fornybar-selskaper, kraftselskaper og til tradisjonelle olje- og gasselskaper. Vi har ikke lagt noen begrensninger på hvem vi ønsker å samarbeide med i dette markedet, sier Eriksen.

Det er selvsagt kjekt å få inn partnere som kan bidra med investeringer, kompetanse og ressurser, men det betyr samtidig at man deler resultatet og gevinstene med andre. Equinor har uttalte ambisjoner om å øke sin kapasitet innen fornybar energi til mellom fire og seks gigawatt (GW) innen 2026, og til mellom 12 og 16 gigawatt innen 2035. Dette forandres ikke som følge av at prosjektene deles med partnere.

- Ambisjonene våre om å øke kraftkapasitet med 10-gangen innen 2026 og 30-gangen innen 2035 står fast. Vår nye konsernsjef Anders Opedal har også signalisert at vi skal akselerere veksten innen fornybart, sier Eriksen.

I olje- og gassvirksomheten er det vanlig, og ønskelig fra statens side, at flere selskaper deler letelisenser. Dette har sikret bred kompetanse og flere øyne på problemer og utfordringer, samtidig som det har gitt kompetansedeling på tvers av selskaper.

Equinor ser på det som noe positivt, men er ikke fremmed for å gå alene hvis det trengs.

Vi har signalisert at vi ønsker oss partnere også i fornybarprosjekter, men vi er også i stand til å gå alene i markeder dersom vi er tjent med det

Eskil Eriksen

- Vi har signalisert at vi ønsker oss partnere også i fornybarprosjekter, men vi er også i stand til å gå alene i markeder dersom vi er tjent med det, slik vi gjorde da vi sikret areal og kraftavtaler i USA på egenhånd, sier Eriksen.

Powered by Labrador CMS