Equinor fant olje i Nordsjøen

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de, sammen med partnere Petoro, ConocoPhillips og Repsol, har gjort et oljefunn fra Visund A-plattformen i letebrønnen Telesto i Nordsjøen.

Ressursene anslås til 12-28 millioner fat utvinnbar olje. Med dagens oljepris på ca. 65 dollar fatet tilsvarer det olje med en total verdi på mellom 800 og 1800 millioner kroner.

Det er altså ikke et stort funn i seg selv, men Equinor mener det er et lønnsomt funn.

– Vi er glade for å ha gjort et nytt funn på norsk sokkel der Equinor er operatør. Dette er fat med god lønnsomhet som hurtig kan kobles til eksisterende infrastruktur og tilføre samfunnet store summer. Å lete nær eksisterende infrastruktur er en viktig del av vårt veikart for norsk sokkel, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel Nick Ashton.

Letebrønnen Telesto er boret fra Visund A-plattformen i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Den har brønnummer 34/8-18 S i utvinningstillatelse 120. Telesto ble påbegynt 9. februar.

– Vi har en god utbygd infrastruktur for høy verdiskapning i Nordsjøen. Vi har satt oss et krevende mål om å opprettholde høy produksjon fra norsk sokkel de neste tiårene, og slike funn er viktige bidrag. Det vil være naturlig å knytte ressursene til Visund A-plattformen, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor.

Geologiske data er samlet inn for videre analyse, og brønnen er plugget og forlatt. Equinor vil nå, sammen med partnerne Petoro, ConocoPhillips og Repsol, undersøke hvordan funnet skal videreutvikles. For flere detaljer om letebrønnen