Equinor fant litt olje i Fram-feltet

Publisert

Oljedirektoratet forteller at Equinor som operatør har avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn om lag 10 kilometer vest for Framfeltet i Nordsjøen, og at det der ble påvist et lite oljefunn.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 0,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Dette er et lite funn, og rettighetshaverne anser ikke funnet til å være lønnsomt per i dag, men vil vurdere det sammen med andre funn og prospekter i nærheten med hensyn til en videre oppfølging.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Bergen, som nå skal plugge en eldre letebrønn i utvinningstillatelse 052 på Veslefrikk-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.