Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor har ikke tatt stilling til PFU-klage på deres annonsørfinansierte podcast. - Det er Aftenposten som må svare på de spørsmålene, sier han.
Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor har ikke tatt stilling til PFU-klage på deres annonsørfinansierte podcast. - Det er Aftenposten som må svare på de spørsmålene, sier han.

Equinor: - De fleste lytter gjennom hele podcasten

Kommunikasjonstopp Bård Glad Pedersen i Equinor om den omdiskuterte annonsørfinansierte podcasten.

Publisert Sist oppdatert

Den siste tiden har debatten rast om Equinors kommersielle podcast-satsing som Aftenposten har produsert for konsernet. Her har Aftenposten blitt kritisert for å har «lånt ut» merkevaren Forklart, som til vanlig er navnet på en daglig nyhetssending som skal gjøre nyhetsbildet mer forståelig for folk flest.

Vi er ikke nødt til å kjøpe annonseplass, det er ikke det at vi ikke kommer til orde i media.

Bjørn Glad Pedersen

I en serie podcaster som heter «Forklart annonsørinnhold: En podcast fra Equinor om klima og energi», benyttes Forklart-flaten til en kommersiell sending. Overfor enerWE avviser informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen at kampanjen - som podcasten er én del av - er noe Equinor gjør fordi de føler at de ikke kommer til orde i media.

- Vi er ikke nødt til å kjøpe annonseplass, det er ikke det at vi ikke kommer til orde i media. Dette kommer som et supplement til det vi ellers gjør. Denne kampanjen er en del av våre kommersielle aktiviteter for å nå unge mennesker, sier Pedersen.

I kampanjen inngår blant annet også debattmøter flere steder i Norge, men podcast ble altså valgt som kanal for å nå de unge.

- Vi har ønsket å nå ut til et samfunnsengasjert publikum mellom 18 og 29 år - som ønsker å bruke tid på sette seg inn i problemstillingen og ønsker å forstå ulike perspektiver, sier han.

Reaksjoner som forventet

Vi ser at de aller fleste lytter videre etter å ha hørt at dette er en annonse for Equinor, og at de aller fleste lytter gjennom hele podcasten.

Bård Glad Pedersen

- Hadde dere forutsett all omtalen og debatten som har blitt rundt podcasten?

- Vi hadde ventet at dette ville skape reaksjoner, så det er som forventet. Det er et nytt annonseformat. Samtidig tar podcasten opp spørsmål som er viktig, så vi hadde håpet at den kunne bidra til videre diskusjoner. Vi i påberoper oss ikke å ha alle svarene, og har valgt å invitere med eksterne stemmer, eksperter og kritikere, sier han.

Han vil ikke gi noen konkrete tall for kampanje-resultater så langt.

- Dette er en kampanje som pågår, så det er for tidlig å evaluere endelig, men det er stor interesse for kampanjen. Vi ser at de aller fleste lytter videre etter å ha hørt at dette er en annonse for Equinor, og at de aller fleste lytter gjennom hele podcasten, sier Pedersen - uten at han kan ikke si noe om konkrete lyttertall.

- Aftenposten kom til oss

Aftenposten er meldt inn til PFU på bakgrunn av Equinor-podcasten, men det er ikke bestemt om klagen skal behandles eller ikke. Bård Glad Pedersen ønsker ikke å mene noe om en eventuell behandling i PFU.

- Det er Aftenposten som må svare på de spørsmålene. Aftenposten kom til oss og foreslo podcast som et annonseformat som kunne være interessant for oss. Vi syntes det var interessant så lenge det ble tydelig merket at det er annonser, som som selvsagt er viktig for Aftenposten også.

Aftenposten kom til oss og foreslo podcast som et annonseformat som kunne være interessant for oss.

Bård Glad Pedersen

Til enerWE forteller Pedersen at hvilke mediekanaler og -formater Equinor til enhver tid velger å bruke, er noe som er gjenstand for løpende vurderinger.

- Dette er noe vi vurderer løpende. Vi er ikke en stor annonsør i Norge, men det formatet vi har prøvd nå, har gitt oss muligheter til å dra litt lengre resonnementer. Vi har ønsket å få lytterne til å gjøre seg opp sine egne tanker, sier han.