Fire nye EØS-forordninger om strømmarkedet

Regjeringen la på fredag frem fire nye vedtak som skal regulere strømmarkedet som en del av EU's tredje energimarkedspakke.

Publisert

I en pressemelding sendt ut av regjeringen på fredag kommer det frem at Kongen i statsråd har besluttet å innlemme fire EØS-forordninger om kraftmarkedet som en del av norsk lovgivning.

Beslutningen er tatt med forbehold om at det får gjennomslag i Stortinget.

Forordningene utfyller den tredje energimarkedspakken som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2018, og hensikten med de er å sørge for et velfungerende strømmarkedet.

Dette er de fire forordningene:

  • Forordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM). Forordningen skal legge til rette for en effektiv kobling av de europeiske markedene for omsetning av elektrisk energi dagen før (døgnmarkedet) og intradag.
  • Forordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse (FCA). Forordningen skal sørge for at markedsaktørene har tilgang til effektive muligheter for å sikre seg mot fremtidig prisrisiko.
  • Forordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SOGL). I et sammenhengende kraftsystem, som i Norden, er det behov for koordinerte beslutninger. Forordningen skal sikre god driftssikkerhet og frekvenskvalitet, samt effektiv bruk av kraftsystemet.
  • Forordning (EU) 2017/2195 av 23. november 2017 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet (EB). Forordningen skal etablere felles markeder for utveksling av balansetjenester. Dette er tjenester de systemansvarlige, som Statnett i Norge, må anvende for å opprettholde momentan balanse i kraftsystemet.

Ifølge regjeringen er det snakk om reguleringer som regelfestet i tråd med hvordan markedet reguleres og fungerer i dag. Forskjellen ligger i dette har skjedd gjennom frivillig og avtalebasert samarbeid, mens det nå blir formelt etablert som en del av regelverket.

Powered by Labrador CMS