Nye helikopter-regler skaper frykt blant oljearbeidere

Publisert

Nye EØS-regler vil gjøre helikoptertransporten i Nordsjøen mindre trygg for norske oljearbeidere, frykter LO.

– Det har i mange år vært gjort et godt stykke arbeid fra ulikt hold for å styrke sikkerheten i lufta for norske oljearbeidere. Dersom disse nye reglene blir innført, frykter vi at utviklingen går den andre veien, sier LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik til NTB.

I en høringsuttalelse skriver LO at EØS-regelverket er irreversibelt dersom det innføres, og at det vil gjøre «ubotelig skade» på flysikkerheten på sokkelen.

– Sikkerheten i norsk sektor holder et høyt nivå. Den vil svekkes dersom helikoptertrafikken konkurranseutsettes og utenlandske aktører får slippe til. Ulykkesstatistikken er en helt annen i britisk sone, sier Følsvik.

Kritisk

I et brev sendt 23. juni i år ba LO om at høringen som foregår i regi av Luftfartstilsynet, utsettes i påvente av en konsekvensutredning som Samferdselsdepartementet var i gang med.

Organisasjonen ble ikke hørt, noe LO reagerer kraftig på.

– Det er problematisk at Luftfartstilsynet velger å gå videre med høringen før konsekvensutredningen foreligger, sier Følsvik.

LOs holdning er den at regelverket simpelthen ikke behøver å implementeres fordi virksomheten på norsk sokkel er unntatt fra EØS-avtalen.

– Disse reglene er altså ikke EØS-relevante etter vår mening, sier LO-sekretæren.

Valgte å gå videre

Avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet Jan Petter Steinland sier beslutningen om å ikke utsette høringen ble fattet i samråd med Samferdselsdepartementet.

Hovedgrunnen er at EU-forordningen omhandler andre forhold i tillegg til helikopter-operasjoner, som ytelsesbasert navigasjon og sertifisering og tilsyn med dataserviceleverandører.

– For at gjennomføringen av disse endringene ikke skal bli vesentlig forsinket anså vi det nødvendig å gjennomføre høringen før konsekvensutredningen var ferdigstilt, sier han til NTB.

Utredningen skal være klar mot slutten av oktober, opplyser statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) Samferdselsdepartementet.

– Vi vil komme med vårt svar så snart vi har konkludert i saken, sier han.

Turøy

I høringsuttalelsen beskriver LO det selv som «absurd» å peke på god sikkerhetsstatistikk, fire måneder etter Turøy-ulykken, der 13 mennesker omkom.

– Dog er det slik at vi i Norge har hatt to fatale ulykker i passasjerbefordringen med offshore helikopter etter 1978, altså på nesten 40 år, påpeker LO.

Prispress, manglende erfaring med flyginger i Nordsjøen og mangelfullt tilsyn er hva organisasjonen frykter blir resultatet av det nye regelverket.

– Dersom for eksempel et bulgarsk selskap skulle slippe til, vil ikke det norske Luftfartstilsynet ha samme adgang til å drive kontroller som i dag, framholder Følsvik. Hun tilføyer at helikopteroperasjonene på sokkelen er spesielt krevende, med ekstreme værforhold og mørketid store deler av året.

Dagens Næringsliv omtalte tidligere denne måneden et notat fra Luftfartstilsynet, der det også blir uttrykt uro for sikkerheten dersom de nye reglene innføres. Også LO-forbundet Industri Energi og Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF) advarer mot å gjøre de nye reglene gjeldende på sokkelen.