Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Siv Jensen: – Norge blir hørt i Brussel

– Mange land i Europa skal fase ut kull, og det beste svaret for dem – som er forutsigbart, håndterbart og prismessig konkurransedyktig – er gass.

Publisert

Etter et møte med finansministerkolleger fra EU og EFTA sier Siv Jensen (Frp) at hun mener Norge blir hørt og at vi oppfattes som en forutsigbar partner.

– Jeg oppfatter at vi får ganske godt gehør. Vi får det ikke alltid som vi vil, og det er noen saker som er krevende og vanskelig sett med norske øyne, men jeg opplever at vi tas på alvor, sier Jensen til NTB etter det årlige uformelle møtet i Brussel.

Mener Norge kan gå foran

Hovedtemaet i Brussel denne gangen var grønn og bærekraftig finansiering.

– Dette er et viktig tema, og vi har et godt samarbeid med EU-siden for å redusere klimagassutslipp. Men EU tar også initiativer som inkluderer andre land, og det er fornuftig. Dette er ikke noe hvert enkelt land kan løse alene, sier Jensen til NTB etter møtet.

– Når 80 prosent av globale klimagassutslipp ikke er priset, sier det seg selv at det betyr mye å få flere land på banen, fortsetter hun og legger til at Norge har mye å bidra med ettersom Norge har satt en pris på utslipp i over 30 år.

– Her kan vi gå foran sammen med andre nordiske land og vise at vi har oppnådd resultater. Her er det mange som ser mot oss og våre erfaringer, ikke minst framvoksende økonomier, forklarer statsråden.

Mener gass kan være grønn

EU jobber for tiden med et klassifiseringssystem som blant annet skal gi investorer og andre innsikt i hvor grønne ulike investeringer er. Dette arbeidet er i en tidlig fase, men Jensen mener også at norsk olje- og gassvirksomhet har en plass her.

– Norsk energisektor er en av de mest klimavennlige i hele verden. Enten vi diskuterer gass eller andre energikilder, er norsk teknologi, kompetanse og leveranse en del av løsningen, mener Jensen.

– Mange land i Europa skal fase ut kull, og det beste svaret for dem – som er forutsigbart, håndterbart og prismessig konkurransedyktig – er gass. Da er det ekstremt viktig at vi er en forutsigbar leverandør.

– Møtes ofte

I tillegg til å diskutere grønne investeringer, har Jensen også diskutert med sine EØS-kolleger hvordan de kan samarbeide videre. Hun har også møtt EU-kommissær Valdis Dombrovskis, som har ansvar for finanssektoren.

– Dette er et stort og viktig område for Norge, og vi møtes ofte. Det handler om rammebetingelser for norsk finansnæring. Og det handler om norsk næringsliv og norske bankkunder, sier hun og understreker at det er viktig å sikre regulering som gir enkel adgang til det europeiske markedet.

– EØS-avtalen tjener oss godt

God markedsadgang er en av grunnene til at hun mener EØS-avtalen kanskje er den viktigste avtalen for å sikre forutsigbare rammer for næringslivet.

– EU er vår suverent største handelspartner, og titusener av arbeidsplasser i Distrikts-Norge er avhengige av adgang til det europeiske markedet. EØS-avtalens betydning er hevet over tvil, og den har veldig bred oppslutning. Så får vi fra tid til annen diskusjoner om enkeltdirektiver, og det er helt naturlig, sier Jensen før hun avslutter:

– Men det store bildet er at avtalen tjener oss godt og sikrer at vi kan opprettholde sysselsetting, vekst og velferd.

(©NTB)