Enovaprisen til to energijegere

Publisert

Onsdag kveld ble de begge tildelt Enovaprisen, skriver Enova i en pressemelding.

Enovaprisen deles ut under den årlige Enovakonferansen i Trondheim. Den tildeles personer som bidrar til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk. Prisvinnerne har utmerket seg ved å være pådrivere i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet. De har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring.

Drivkraft i energiledelse

Prisvinner Hans Even Helgerud hos Norsk Energi har i over et kvart hundre år jobbet for å redusere energibehovet i norske bedrifter. Han har også vært med å utvikle norske og internasjonale standarder og deltatt i flere internasjonale nettverk der energieffektivisering, ofte i små og mellomstore bedrifter, har stått i fokus. Han har vært aktiv i utviklingen av den første Norsk Standard i Energiledelse og senere til utvikling av ISO50001 og dens introduksjon i Norge, skriver juryen. Andre standarder har fulgt på og både standardiseringsarbeidet og nettverksarbeidet har bidratt å bygge norsk kompetanse som vil styrke arbeidet med tilpassing av EUs energieffektivitetsdirektiv til norske forhold.

– Hans Even har aktivt bidratt til å framsnakke og utvikle feltet. Han har selv og sammen med kolleger bidratt til etablering og gjennomføring av mange gode prosjekter innen energiledelse i norsk næringsliv. Han har også vært en aktiv formidler av energiledelseskompetanse på flere arenaer. Energiledelse er et viktig verktøy i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova, som hadde gleden av å dele ut prisen.

– Dette var en veldig hyggelig overraskelse. Energiledelse har på mange måter vært babyen min. Det er mange andre som har deltatt for å få energiledelse inn i bedriftene, og jeg vil dele prisen med alle dem. Jobben starter med å redusere energibehovet, sa en glad prisvinner etter utdelingen.

Pådriver i kraftforedlende industri

Den andre vinneren er Alf-Tore Haug, konsernansvarlig for energieffektivisering i Elkem ASA. I mange år har han vært en av de store pådriverne for et grønt skifte i bransjen og har bidratt til at mange fremtidsretttede energi- og klimaprosjekt er blitt besluttet og realisert.

– Mye tyder på at alle innenfor kraftforedlende industri i Norge kjenner Alf-Tore Haug! Med bakgrunn fra lederstillinger innenfor hele spektret fra magnesium, aluminium, ferrosilisium og silisium i virksomheter fra nord til sør, kjenner han bransjen, dens særegenheter og potensialer svært godt, sier Barnwell i Enova.

Alf-Tore Haug er en koordinator med stor gjennomføringsevne, og ikke minst en brobygger mellom toppledelsen i Elkem-konsernet, verksledelsen på verkene i Salten, Rana, Thamshavn, Bjølvefossen, Bremanger og Fiskaa og Enova.

Han er også en viktig bidragsyter på andre industrielle arenaer. Han er framoverlent inn mot teknologi- og forretningsutvikling i skognæringen og han er et aktivt medlem av Industri21, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Hadde det ikke vært for at Elkem hadde satt bærekraft høyt på agendaen hadde ikke jeg stått her i dag. Jeg må også si tusen takk til vår eier som står last og brast med oss. Elkem er blant flere som har satt ambisiøse mål om å være karbonnøytrale. Jeg kan love her og nå at vi i vår neste Enova-søknad skal vise at vi ikke er langt fra å nå målet, sa Elkem-nestoren da han fikk overrakt prisen på Enovakonferansen.

Prisvinnerne får også støtte på sosiale medier:

Vi gratulerer Hans Even Helgerud fra Norsk Energi med Enovaprisen! Han har vært aktiv i utviklingen av Norsk Standard i energiledelse og i utvikling av den internasjonale standarden ISO 50001 og dens introduksjon i Norge. Vi er stolte av å ha ham på standardiseringslaget som leder i komiteen for energiledelse!, skriver Standard Norge på Linkedin.