Enova-sjef Nils Kristian Nakstad under rekordtildelingen til Hywind Tampen.
Enova-sjef Nils Kristian Nakstad under rekordtildelingen til Hywind Tampen.

– 1484 prosjekter i norske virksomheter med samlede tilsagn på 5,2 milliarder kroner er ny rekord for oss

Enova hadde et rekordår i 2019.

Publisert

Enova forteller i en pressemelding at de aldri har gitt så mye støtte til virksomheter og forbrukere som i 2019.

Alt i alt ble det gitt tildelinger på til sammen 5,6 milliarder kroner til nesten 22 300 energi- og klimaprosjekter. Enova mener at fjorårsresultatene viser at omstillingen av norsk næringsliv nå er i gang for fullt.

– 1484 prosjekter i norske virksomheter med samlede tilsagn på 5,2 milliarder kroner er ny rekord for oss, målt både i antall og kroner. Sistnevntes rekord er satt med drahjelp av en annen milepæl, nemlig støtten på 2,3 milliarder kroner til verdens største flytende havvindpark – det største enkelt-tilsagnet til Enova noensinne, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Også norske boligeiere er med på omstillingen som aldri før. I fjor utbetalte Enova til sammen 334 millioner kroner i støtte til 20 789 energitiltak i norske hjem . Begge tallene er historisk høye.

2019 var fylt med en rekke meget lovende teknologiprosjekter. I tillegg til Hywind Tampen trekker Enova frem solcelleinnovasjonen hos REC Solar, varmelagring hos Kvitebjørn Varme, ASKOs autonome fraktefartøy og åtte prosjekter som skal demonstrere morgendagens løsninger for et robust energisystem i stor skala.

– Det er store og virkelig innovative prosjekter som dette som ofte får mest omtale, men det er ikke nok at teknologiene utvikles. Like viktig er det at teknologiene deretter spres og tas i bruk i tilstrekkelig monn, sier Nakstad.

Han fremhever også Nullutslippsfondet som et eksempel på at 2019 også var et godt år for å øke volumet av nye klimavennlige teknologier i markedet:

– Vi fikk i 2019 i oppdrag å forvalte Nullutslippsfondet, en samling støttetilbud som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. Her introduserte vi i august støtte til innkjøp av elektriske varebiler, noe som fikk meget rask respons i markedet. Ved årsskiftet hadde vi gitt tilsagn om støtte til rundt 3 300 elvarebiler.

Nå fokuserer Enova på hva som skal og må skje i år, spesielt i lys av virusutfordringen som skaper store utfordringer for mange.

– Slik vi ser det, utgjorde den samlede aktiviteten i 2019 et viktig steg mot lavutslippssamfunnet. Et steg i riktig retning er imidlertid av mindre verdi uten stegene som følger etter, og med den pågående koronasituasjonen er det en risiko for at pågående prosjekter mister gjennomføringskraft.

Enova er forberedt på at det kan bli både forsinkelser og kanselleringer, og lover å være en fleksibel samarbeidspartner i en utfordrende tid.

- Vi vet at dette er en meget krevende periode for mange av dem vi samarbeider med i næringslivet, og det er av avgjørende betydning at når aktiviteten kommer opp i full fart igjen, er det med fortsatt fokus på å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, avslutter Nakstad i Enova.

Powered by Labrador CMS