Enova har gitt 7 millioner til 18 landstrømprosjekter

– Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip.

Publisert

Enova forteller i en pressemelding at de har tildelt litt i overkant av 7 millioner kroner til forprosjekter i virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner.

Støttemottaker Støtte
Gassco AS500 000 kr
Helgeland Havn IKS444 000 kr
Husøyveien 135 AS498 000 kr
Kirkenes Havn Sør-Varanger KF241 500 kr
Kristiansand Havn KF226 500 kr
Larvik havn414 000 kr
Lyse AS500 000 kr
Lyse AS500 000 kr
Mo i Rana Havn KF500 000 kr
Molde og Romsdal Havn IKS142 500 kr
Nordfjord Havn IKS400 500 kr
Oslo Havn KF396 250 kr
Oslo Havn KF500 000 kr
Plug Holding AS83 750 kr
Plug Holding AS237 500 kr
Stranda Hamnevesen KF480 000 kr
Troms Kraft AS500 000 kr
Vågan havnevesen KF499 500 kr
Totalt7 064 000 kr

Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip

Nils Kristian Nakstad

– Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt kan gi bedre beslutningsgrunnlag for å kunne bygge landstrømanlegg som blir lønnsomme i drift. Sluttrapporten fra forprosjektet vil dessuten gi den dokumentasjonen som trengs om aktørene ønsker å søke oss om støtte til selve infrastrukturen etterpå, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Forprosjektstøtten skal bidra til sunne forretningsmodeller og bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører. Forprosjektene vil avklare spørsmål som hvem som faktisk skal bruke anlegget, hvor mye strøm som trengs og om det er tilstrekkelig kapasitet i nettet.

Innen 2030 må det være vanlig for skip å koble seg til dette når de ligger til kai

Sveinung Rotevatn

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengige av å ha med oss skipsfarten, og det er oppløftende at så mange havner vurderer å ta i bruk landstrøm. For innen 2030 må det være vanlig for skip å koble seg til dette når de ligger til kai, og jeg håper at mange av disse prosjektene realiseres, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Powered by Labrador CMS