Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ikke blande seg i Enovas prioriteringer.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ikke blande seg i Enovas prioriteringer.

Rotevatn kan ikke love ladestrøm til skipsverft

Vil ikke overstyre Enova.

Publisert

Nylig sendte stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) der hun spurte hvordan Rotevatn ville sikre at skipsverft blir sikret mulighet for å komme frem til lavutslipps-løsninger.

Enova gir ikke støtte til havner/kaier for fartøy til reparasjon. Vil ministeren sørge for å endre retningslinjene slik at skipsverft kan søke støtte til ladestrøm?

Ruth Grung

- Skipsverft har stor betydning for å videreutvikle lav-utslipps løsninger og ønsker å investere i landstrøm for å gi et bedre tilbud til skip som er til reparasjon. Det vil også redusere støyen betydelig for verftet og lokalsamfunn. Skipsverftene bruker sin egenkapital til ta store deler av risikoen ved oppdrag og har lite rom for å ta hele investering i ladestrøm. Enova gir ikke støtte til havner/kaier for fartøy til reparasjon. Vil ministeren sørge for å endre retningslinjene slik at skipsverft kan søke støtte til ladestrøm? spurte Grung ministeren.

Ingen garantier

Nå har Rotevatn svart Grung, og selv om han mener grønn skipsfart er et viktig satsingsområde for regjeringen og målet er å halvere utslippene fra innenriks skipsfart innen 2030, kunne han ikke gi noen garantier.

Og han forklarer at dette er Enova sitt ansvarsområde.

- Enova er et av våre viktigste klimavirkemiddel og har de senste årene hatt månedlig aktivitet rettet mot innovasjon og utslippsreduksjoner i maritim sektor. Stønad til etablering av landstrøm har vært og er et av satsingsområdene deres. Enova har tildelt stønad til om lag 100 slike prosjekt på til sammen over 650 millioner kroner. Det blir som følge av denne stønaden stadig vanligere for skip å koble seg til landstrøm når de ligger til kai, skriver Rotevatn.

Men han forklarer at Enova har valgt å ikke støtte etablering av landstrøm for skip i opplag eller skip under reparasjon og bygging - med bakgrunn i at ordningene på sikt skal medvirke til varig markedsendring.

- Enova vurderer at stønad til landstrøm ved verft rettet mot skip i opplag, eller skip under reparasjon og bygging, ikke vil medvirke til en varig endring i etterspørsel etter landstrøm, fordi slike skip ikke må installere landstrømsystem for å bruke landstrøm. De har praksis for å koble strømmen direkte på skipets tavle. Hvis det er nok effekt tilgjengelig på land, trengs det svært avgrenset infrastruktur for å tilby strøm til skipene, skriver klima- og miljøministeren.

- Enova har faglig frihet

Den faglige friheten gjennom overordnet styring er viktig for at Enova skal kunne tilpasse sine program etter markedet og teknologien.

Sveinung Rotevatn

Og Rotevatn understreker at Klima- og miljødepartementet på et overordnet nivå - gjennom hovedsakelig fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet.

- Innenfor rammene av avtalen har Enova stor faglig frihet til å prioritere mellom område, utvikle program og tildele stønad sånn at midlane som er stilt til rådighet utnyttes mest mulig effektivt. Den faglige friheten gjennom overordnet styring er viktig for at Enova skal kunne tilpasse sine program etter markedet og teknologien - sånn at vi får mest mulig klima- og energiløsninger for pengene, skriver han i sitt svar til Grung.

Rotevatn avslutter med at han ikke kommer til å blande seg inn i Enovas prioriteringer.

Øremerking og detaljstyring gjør Enova mindre fleksibel og går ut over deres mulighet til å prioritere innsatsen der hvor mulighetene for å påvirke utviklingen er størst.

Sveinung Rotevatn

- Jeg mener det er viktig å holde fast på denne måten å styre Enova på. Øremerking og detaljstyring gjør Enova mindre fleksibel og går ut over deres mulighet til å prioritere innsatsen der hvor mulighetene for å påvirke utviklingen er størst. Jeg oppmuntrer aktører om å holde fram med å ha kontakt med Enova. Det er viktig for Enova å få gode innspill fra aktører i markedet.

Powered by Labrador CMS