- Halvparten av fastlandsindustriens klimagassutslipp kan kuttes med kjent teknologi

Enova har gitt støtte til 32 nye energi- og klimasatsinger i industrien.

Publisert

Enova forteller i en pressemeldinger at 32 nye industriprosjekter har fått midler gjennom Enovas støttetilbud «energi- og klimasatsinger i industrien». Til sammen ble det utdelt 27,6 millioner kroner til prosjektene.

- Responsen i denne utlysningsrunden var over forventning i det som er en utfordrende tid for mange, og bekrefter at store deler av industrien har forstått at det er helt nødvendig å kutte utslipp nå for å være konkurransedyktig i framtiden. Så mye av halvparten av fastlandsindustriens klimagassutslipp kan kuttes med kjent teknologi, og det er ingen grunn til å vente med å ta denne teknologien i bruk, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Utlysningsrunden som hadde søknadsfrist i august, var et direkte resultat av de grønne krisemilliardene regjeringen tildelte Enova i juni. Som en del av den styrkede satsingen på industrien var det også for første gang mulighet til å søke prosjektutredningsstøtte gjennom dette programmet. I alt 17 industriaktører søkte slik støtte og 11 fikk innvilget søknaden.

- Vi har utvilsomt truffet et behov med dette støttetilbudet. For industribedrifter som nå opplever usikkerhet på grunn av koronasituasjonen og derfor vil avvente større investeringer, er utredningsstøtten en gyllen mulighet til å etablere et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer, sier Oskar Gärdeman i Enova.

Av de resterende 21 prosjektene fikk 13 prosjekter støtte til batteripakker i tilknytning til oppdrettsanlegg, fem prosjekter fikk støtte til utnyttelse av spillvarme, to fikk støtte til elektrifisering av arbeidsprosesser, mens ett prosjekt fikk støtte til utfasing av fossil varme. Til sammen ble det tildelt støtte på 27,6 millioner kroner.

Prosjektene vil totalt bidra til et klimaresultat på 11.000 tonn CO2 og et energiresultat på 30 GWh.

T

Powered by Labrador CMS