Enova gir 50 millioner kroner til etablering av landstrøm til cruisebåtene i Bergen

Publisert

Enova satser 78 millioner kroner på fire nye landstrømprosjekter som skal kutte klimagassutslipp ved kai. Bergen Havn får hele 50 av dem.

Tildelingene skjer på bakgrunn av en søknadsprosess hvor prosjektene er rangert etter brukspotensialet til anleggene målt mot beløpet det søkes støtte om, skriver statsforetaket Enova SF i en pressemelding tirsdag. Tildelingene er en del av foretakets satsing på utbygging av landstrømanlegg i Norge.

Potten denne gang var på 78 millioner kroner. Av disse går hele 50 millioner kroner til cruisekaiene på Skolten og Bontelabo i Bergen Havn. Det er første gang foretaket gir tilsagn dedikert til cruisetrafikk.

– Landstrøm for cruiseskip krever ofte meget høye investeringer fordi disse skipene gjerne har et mye større effektbehov. Samtidig er den totale brukstiden for dedikerte cruisekaier typisk kort sammenlignet med mange andre kaianlegg. Til sammen gjør dette at landstrøm til cruise ofte blir veldig kostbare klimatiltak, begrunner administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova tildelingen i meldingen.

Det er BKK som står for kraftleveransen.  I høst etablerte konsernet Elektrifisering som en egen satsing for å øke farten i energiomstillingen fra fossilt til fornybart.

- BKK vil utvikle, eie og drifte infrastruktur for elektrifisering, gjerne sammen med andre. Samarbeidet med Bergen Havn er et godt eksempel på dette. Sammen kan vi utgjøre en forskjell og bidra til en raskere overgang fra fossil til fornybar energibruk innen maritim transport. Bergen trenger landstrøm og vi er glade for at Enova ønsker å bidra. Det gir prosjektet fart i riktig og nødvendig retning, sier konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.

Den resterende potten fordeles slik: Bodø Havn KF får 17,1 millioner kroner, Fjord Base AS i Sogn og Fjordane får 6 millioner kroner og Trondheim Havn IKS får 5,6 millioner kroner. Enova varsler nok en konkurranse i januar, men opplyser samtidig at det kan bli den siste i denne runden. Siden 2015 har Enova hatt seks tildelingsrunder og har i perioden innvilget om lag én milliard kroner til landstrømprosjekter.

Om landstrøm

  • Bergen kommune har vedtatt en ambisjon om å være fossilfri innen 2030. Landstrøm til alle skip innen 2020 inngår som et sektormål i kommunens Grønn Strategi.
  • I Europa er det bare Hamburg og Kristiansand som har landstrømanlegg for cruiseskip. Et anlegg er under utbygging i Kiel. USA har satset mer på landstrøm, og i Nord-Amerika og Canada er det i dag ti havner som tilbyr landstrøm til cruise.
  • Bergen havn ligger langt fremme når det gjelder utbygging av landstrøm. I løpet av vinteren 2019 vil det være i alt 15 leveringspunkter for landstrøm fordelt på de ulike kaiene i Bergen.