Enova gir 36 millioner kroner til elektrifisering av elbusser i Bergen

Publisert

I en pressemelding fra Enova forteller de at de gir 36 millioner kroner til elektrifisering av bussene i Bergen.

– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi handsama det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda. For dei styrande partia i Hordaland er dette svært viktig, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Med det nye anbudet skal batteridrevne busser i Bergen kjøre minst 3,5 millioner kilometer hvert år. For å gjøre det trengst det omtrent 80 elbusser.

– Prosjektet vil truleg vere det det største enkeltinnkjøpet av elektriske bussar i Norden til no, seier administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova jobber med å bistå i arbeidet med å omstille Norge til lavutslippssamfunnet, og de mener at elektrifisering av kollektivtransporten er en av de viktige endringene som må til.

– Det finst rundt 16 000 bussar i Noreg i dag, og svært få av dei er elektriske. For å få til eit skifte er det viktig at nokon går føre og prøver ut elbussar i stor skala og viser at dette fungerer i praksis. Her kan Bergen bli eit nasjonalt utstillingsvindauge, seier administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Han får støtte fra regjeringen.

– At Hordaland no får støtte til elektriske bussar vil vere eit stort løft i arbeidet for å betre lokal luftkvalitet, styrke kollektivtilbodet og samstundes få ned klimagassutsleppa. Hordaland fylkeskommune har verkeleg gått i bresjen for elektrisk transport, både på sjø og land, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.