Røros blir «grønne testpiloter» for ny energi- og klimateknologi

Equinor, TrønederEnergi, Ren Røros, Powel og Enova sammen om prosjekt for mer effektiv bruk av strøm.

Publisert

Enova forteller i en pressemelding at Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.

Rørosingene skal bli «grønne testpiloter», og målet er at prosjektet skal bidra til lavere strømregning for kundene på Røros og bedre energiløsninger for andre,. Prosjektet skal gå over tre år og har et budsjett på 30 millioner kroner, hvorav Enova bidrar med omtrent 11 millioner kroner.

- Dette en unik mulighet for videre grønn vekst for Røros som region og Ren Røros som selskap. I tillegg vil det trolig bety mye for lokal industri og ha en direkte positiv innvirkning på vårt eksisterende kraftsystem, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros AS.

«Ren Respons» er et samarbeid mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel.

Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi og fleksibilitet for forbrukeren, samt bidra til forbedret forsyningssikkerhet. Det skal man oppnå gjennom å utvikle fremtidsrettede, grønne og kortreiste energiløsninger.

Powel skal levere en teknologiplattform som sørger for at systemet optimaliserer energibruk og energiproduksjon, mens energiaktørene i prosjektet skal utvikle nye forretningsmodeller.

- Det er spennende å være med på å skape innovative lokale energisystem med sluttkunden i sentrum. Prosjektet har som ambisjon å redusere klimautslippene og vi gleder oss til å delta aktivt med vår kompetanse og IT-løsninger for å gjøre dette mulig, sier administrerende direktør i Volue, Trond Straume.

TrønderEnergi ser fram til det tverrfaglige samarbeidet i Ren Respons.

- Målet er i første omgang å gjøre Røros grønnere og høste erfaringer av prosessen. Vi har en klar ambisjon om at prosjektet skal munne ut i konkrete og mer energieffektive løsninger, som kan tas i bruk kommersielt, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

- Dette trenger vi for å bli et lavutslippssamfunn med fortsatt høy verdiskaping og gode levekår i hele landet. Det er et energifaglig sterkt konsortium som står bak, og gjennom å bruke Røros med sin nettsituasjon og tøffe klimatiske forhold som testarena, vil de teknologiske løsningene virkelig få prøvd seg, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

- Vi ser dette som en unik mulighet til å teste ut ny teknologi under reelle betingelser. Partnerskapet består av spennende aktører som sammen kan utvikle nye og fremtidsrettede energiløsninger, avslutter Hanne Wigum, leder for vind og solteknologi i Equinor.

Innbyggerne på Røros blir en svært sentral samarbeidspartner når løsningene skal tas i bruk, og det forventes at strømregningene vil reduseres.

Powered by Labrador CMS