- Jeg håper at flere vil benytte muligheten og gjennomføre energi- og klimatiltak i eget bosted

Strømkundene betaler inn 400 millioner kroner til Enova over strømregningen, men i år har husholdningene kun fått 130 millioner i støtte.

Publisert

Enova er statens selskap for å dele ut støtte til tiltak som sørger for lavere klimautslipp.

Den jevne husholdning bidrar med noe av finansieringen, gjennom det såkalte Enova-påslaget. Dette påslaget utgjør 1 øre/kWh (1,25 inkludert mva) på strømregningen, og totalt gir det Enova ca. 400 millioner kroner i året.

Store deler av dette skal komme husholdningene direkte til gode i form av støtte ordninger for energitiltak i hjemmene. For perioden fra 2017 og til og med i år er det satt av 250 millioner kroner til slike støttetiltak, men ifølge stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV, er det per 15. november kun utbetalt 130 millioner kroner i år, og kun 905 millioner kroner for hele perioden.

Det får Haltbrekken til å reagere, og i et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn spør Haltbrekken hva som vil bli gjort med dette.

- Det mangler nesten 100 millioner på støtte til tiltak i husholdningene.Hva vil ministeren gjøre for å sikre at dette betales ut før årsskiftet?

Klima- og miljøministeren påpeker i sitt svar med at departementet ikke detaljstyrer Enova, men at de gir overordnede rammer gjennom fireårlige styringsavtaler. Samtidig bekrefter han at avtalen legger til grunn at Enova minst skal stille 250 millioner kroner til ENØK-tiltak i husholdningene hvert år. Han uttrykker samtidig forståelse for at det ikke er så lett som det kanskje kan høres ut.

- Det er utfordrende å utvikle gode virkemidler som skal treffe en gitt sum da faktiske utbetalinger er avhengig av responsen i markedet, svarer Rotevatn.

Han legger også til at koronakrisen har ført til lavere aktivitet i markedet for energioppgraderinger i hjemmet, og at Enova som en følge av det har utsatt nedjusteringene av støttesatsene, og at de har forlenget fristene for gjennomføring av ENØK-tiltakene.

- Jeg håper at flere vil benytte muligheten og gjennomføre energi- og klimatiltak i eget bosted, svarer Rotevatn.

Her kan du lese det skriftlige spørsmålet og svaret i sin helhet på Stortinget.no.

Powered by Labrador CMS