Eni Norge tildeler ny kontrakt

Published

Lokale ringvirkninger.

Eni Norge inngår avtale med Mento AS om servicetjenester til Goliat-prosjektet. Hammerfest-bedriften skal blant annet levere service og vedlikehold av slanger og slangesystemer på Goliat-plattformen, skriver Eni Norge i en pressemelding.

Avtalen gjelder i første omgang i tre år, men inneholder en opsjon på ytterligere to forlengelser på to år hver, totalt sju år til sammen. Mento skal blant annet stå for innkjøp, lagring, testing og sertifisering av slanger og relatert utstyr.

Mento er etablert i Hammerfest, noe som bidrar til å oppfylle Eni Norges mål om at Goliat-prosjektet skal sørge for størst mulig lokale og regionale ringvirkninger i Finnmark.