Samarbeid om leting i Barentshavet

Publisert

Skal finne kostnadseffektive løsninger.

Statoil, Eni Norge, Lundin Norway, OMV og GDF SUEZ vil samarbeide om å løse operasjonelle oppgaver knyttet til letevirksomhet i Barentshavet framover.

Prosjektet som har fått navnet BaSEC, Barents Sea Exploration Collaboration, vil i første omgang ha en varighet på tre år. Prosjektet vil se på Barentshavet, men vil ha et spesielt fokus på områdene som dekkes av 23. konsesjonsrunde, melder Statoil.

Vi tar de operasjonelle oppgavene på alvor og har samlet ledende selskaper med aktivitet i Barentshavet for sammen å finne gode og robuste løsninger på oppgavene vi ser framover, særlig med tanke på de nye områdene som er åpnet i Barentshavet sørøst, sier Irene Rummelhoff, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel.

Prosjektet som ble initert av Statoil og Eni Norge, skal ledes av Statoil i prosjektets første fase, men alle selskapene deltar i styringsgruppen og bidrar inn i arbeidsgruppene, og arbeidet settes igang umiddelbart.

Målet er å samarbeide om økt koordinering og kostnadseffektive løsninger for leteaktiviteten i Barentshavet både på kort og mellomlang sikt. Vi vil jobbe sammen med myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre relevante institusjoner for å nå målene våre. Vi ønsker å være effektive og adressere de konkrete tiltakene som må på plass og vil dele relevante løsninger og data med både myndigheter og resten av industrien. Det er i vår felles interesse å ha robuste leteoperasjoner i Barentshavet, sier Rummelhoff.

Selskapene har som mål å finne felles løsninger for operasjoner i Barentshavet, og gjennom det ivareta et godt sikkerhets- og beredskapsnivå. Dette vil blant annet skje gjennom deling av data, kostnadseffektive løsninger, mer samarbeid og økt koordinering.

Følgende arbeidsgrupper skal etableres:

  • MetOcean og is
  • Miljø og oljevernberedskap
  • Logistikk og beredskap
  • Mobile boreenheter
  • Helse og arbeidsmiljø
  • Kriteriene for deltakelse er enten å ha gjort funn i Barentshavet og/eller å ha to eller flere operererte lisenser nord for 73° N. Prosjektet vil evaluere å ta inn nye deltakere etter tildeling i 23. konsesjonsrunde.

Powered by Labrador CMS