Goliat har ankommet Hammerfest

Publisert

Se video.

Etter 63 dager og en reise på 15 608 nautiske mil fra Sør-Korea, ankom Goliatplattformen Hammerfest i dag, melder selskapet. Her skal plattformen klargjøres for den første oljeproduksjonen i Barentshavet. Goliat blir det nordligste offshore oljefeltet noensinne, når det kommer i drift i løpet av sommeren.

Goliatplattformen har blitt fraktet om bord på verdens største tunglastfartøy, Dockwise Vanguard. Seilasen har gått over de indiske hav, via sydspissen av Afrika og vest av de britiske øyer.

Den sirkulære plattformen, en såkalt produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO), skal flytes av tunglastfartøyet i fjorden like utenfor Hammerfest. Dette skjer ved at Dockwise Vanguard senkes ti meter under vann. Da vil plattformen flyte av seg selv, og fem slepebåter tar arbeidet med å flytte den 170 meter høye innretningen til Ersvika utenfor Hammerfest.

Høy aktivitet

I Ersvika starter arbeidet med endelig klargjøring av plattformen. Det vil bli foretatt inspeksjoner, tester og kontroller av utstyr og systemer. Arbeidet på plattformen vil foregå døgnkontinuerlig. 11 fartøy deltar i installasjonsarbeidet i fjorden, som er ventet å ta to-tre uker.

Slepes til feltet i mai

Etter klargjøringen i Ersvika slepes plattformen de rundt 80 kilometerne ut til Goliatfeltet, og skal først kobles til 14 ankerliner. Deretter vil plattformens styringskabler og stigerør, samt den elektriske kraftkabelen fra land bli trukket. Videre skal systemene på plattformen og produksjonsanlegget på havbunnen klargjøres for produksjon.

Oppstart av produksjon skjer etter planen i midten av 2015.

Designet for Barentshavet

Goliat er verdens største og mest avansert sirkulære oljeplattform. Den er spesielt designet og konstruert for drift i Barentshavet, med lange mørkeperioder og fare for ising. Plattformen er vinterisert og konstruert for å tåle en 10 000 års storm i Barentshavet. Ny teknologi er utviklet på en rekke områder, både for å redusere risiko for personell og miljø, men også for å kunne håndtere eventuelle beredskapssituasjoner.

Driftes fra Hammerfest

I produksjon skal Goliatplattformen ha et mannskap på rundt 40 personer. Totalt vil om lag 120 personer jobbe skift offshore. Feltet skal driftes fra Hammerfest, der Eni Norge har etablert en driftsorganisasjon på 60 personer. Det har vært viktig for Eni Norge å skape ringvirkninger i nord. Det er gjort gjennom å stille krav til leverandører om lokal etablering og tilstedeværelse i Hammerfest. Som et resultat er nå et 50-talls bedrifter med organisasjon i Hammerfest engasjert i vare- og tjenesteleveranser til Goliat.

Powered by Labrador CMS