Eni kan gjenoppta produksjonen ved Goliat-feltet

Publisert

Petroleumstilsynet (Ptil) mener Eni Norge har etterkommet pålegget som innebar stans av Goliat-feltet. Nå kan produksjonen gjenopptas.

Produksjonen ved Goliat-feltet har vært stanset i over to måneder etter at operatørselskapet Eni fikk pålegg om produksjonsstans av Ptil den 6. oktober.

Pålegget ble gitt etter at et tilsyn rettet mot el-sikkerhet på Goliat påviste alvorlige brudd på regelverket.

Fredag melder tilsynet at de er tilfredse med elsikkerheten på Goliat etter et nytt besøk ved feltet i slutten av november.

De er også fornøyde med sikkerhetsplanene de har fått presentert fra Eni og rettighetshaver Statoil.

– På bakgrunn av informasjon vi har mottatt fra Eni og Statoil, sammen med vår egen verifikasjon og samlede vurderinger, anser vi at pålegget nå er etterkommet. Det betyr at vi ikke har innvendinger mot at Eni gjenopptar produksjonen på Goliat, heter det fra Ptil.

De understreker imidlertid at dette ikke innebærer godkjenning av sikkerhetssituasjonen, og at Eni og Statoil bærer ansvaret for sikkerheten ved Goliat.

Før elsikkerhetfeilen ble utbedret, mente Ptil det var risiko for en storulykke ved Goliat-feltet.

– Dette er feil som går inn i kategorien for storulykkesrisiko. Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning. For å si det litt banalt; det kan ikke være gnister i områder med olje og gass, sa Inger Anda i Ptil i oktober.

Powered by Labrador CMS