Jobben starter når du trykker SEND

Publisert

Meltwaters 4 steg til effektive pressemeldinger.

Innen pressemeldinger er det ofte det enkle som gjelder. Men har du noensinne sett på pressemeldingen som en kilde til data og analyser?

Kristian Olstad er Senior Key Account Manager i Meltwater. Denne uken deltar han på Roadtrip sammen med enerWE, der tema er "Hvordan lykkes med pressemeldinger." Han mener veien til suksess går via analyse av fortiden - og slik forbedre fremtiden.

Ja, 'det enkle' er gull om man refererer til budskap, og det er viktig å forbedre seg gjennom analyse av forrige utsendelse. Hva skjer etter man har trykket 'send'? Det er her jobben begynner. Man må ta vare på data, og bruke dem for det det er verdt. Det er slik man lærer.

Ikke undervurder kontaktlisten! 

Mottakerne av pressemeldingene dine er en gruppe som bør angripes systematisk. Olstad påpeker at om du ikke har en liste over interesserte journalister og redaksjoner ennå, så er det smart å begynne på en.

Hovedmålet er jo å få informasjonen ut. Sett opp en liste over medier du tror vil være interessert, og la dette bli en kontaktliste som kontinuerlig fornyes. Slik legger du til rette for et bredere nedslagsfelt, og bredere kommunikasjon.

Og kontaktlisten er det verdt å bruke litt tid på. Noen timers research gir rom til å forstå hvilke journalister som er viktige for deg, og hvordan du skal komme i kontakt med dem. Olstad anbefaler å lage en tre-delt liste:

 • A-listen: 5-10 nøkkeljournalister - har gjort pressemeldingene dine om til saker tidligere, verdt å opparbeide seg et personlig forhold med.
 • B-listen: 10-20 relevante journalister - skriver saker med vinklinger som ligger tett opptil dine pressemeldinger, verdt å holde oversikt over.
 • C-listen: 20+ emne-nære journalister - skriver saker som faller inn i samme kategori som dine pressemeldinger, relevant å kontakte for høyere spredning
 • I en tre-delt liste som dette, vil A-listen være den viktigste. Olstad mener det er verdt å bli kjent med journalistene på sin egen A-liste.

  Ja, journalister er bare mennesker de også. Så knytt kontakt med dem, og skap en relasjon som kan bli verdifull i fremtiden.

  Definer målet ditt! 

  For å få ut pressemeldingene dine, mener jeg man bør starte med å formulere noen mål, forteller Olstad. Et enkelt mål er antall oppslag, men i mange tilfeller er det ikke alltid antallet som teller. Han mener verdien i stor grad har skiftet til potensiell rekkevidde.

  Er 5 eller 10 oppslag best? Svaret er - det varierer. Ofte kan 5 oppslag være bedre enn 10 om man treffer riktig. Så målet bør heller formuleres til 'hvor mange vil man nå ut til'?

  Og er ikke antallet mottagere helt ferdigspikret, gir Olstad noen gode eksempler på hva et veldefinert mål kan være:

  • Økt andel medieomtale sammenlignet med året før?
  • Et ønske om å bli omtalt i spesifikke medier?
  • En definert, målbar gevinst fra arbeidet som puttes inn?
  • Fire steg til effektive pressemeldinger

   I tråd med å gå systematisk til verks, har Meltwater utviklet en firestegs-plan for hvordan du kan bruke data for å treffe smartere med dine pressemeldinger:

   Steg 1: Kartlegg alle journalister som har skrevet om saker og temaer tett opptil de sakene du ønsker å fremme. Slik kan du bygge opp gode maillister for fremtiden. Dette blir et nettverk som er viktig å ta vare på - og bruke - ved neste pressemelding.

   Steg 2: Loggfør hvor mange lesere disse mediene har. Slik kan du kartlegge rekkevidden nettopp dine saker kan få.

   Steg 3: Geografisk spredning er viktig. Bruk derfor tid på å researche om saken din når frem kun enkelte steder, eller om leserne er spredt rundt i landet. Dette er data som gir verdifull innsikt.

   Steg 4: Sjekk hvor mange som har åpnet mailen din. Slik kan du raskt danne deg et estimat på hvor mange av de som faktisk leste pressemeldingen din, som tar det videre til sak.

   Dette er steg som kanskje tar litt tid å gjennomføre, men Olstad mener det er en investering som vil gi gevinst på sikt.

   Alt blir enklere om det settes i system, dette kan vi i Meltwater hjelpe deg med. Så bruk listene dine aktivt, innhent data fra utsendte pressemeldinger og bruk dem som forbedringsgrunnlag. Og husk: slutt aldri å analysere!

   ---

   Det opplyses om at Meltwater er medlem i TEAM enerWE.