Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Utfordringene med å møte verdens energibehov på en bærekraftig måte er store og mangfoldige

Innen 2050 må om lag 50 prosent av elektrisiteten komme fra sol og vind, og bruken av kull nesten utraderes.

I dag legger Equinor frem sin niende utgave av rapporten Energy Perspectives på Litteraturhuset i Oslo. Der konkluderes det med at dagens klimatiltak langt fra er nok til å nå målet om å holde den globale oppvarmingen godt under to grader.

Equinor påpeker derfor at jo lenger økningen fortsetter, dess sterkere tiltak vil være nødvendig for å nå globale klimamål.

- Verden gjør fremskritt med tanke på å sikre tilgang til energi for stadig flere mennesker. Vi ser også rekordrask vekst innen ny fornybar energi. Samtidig går tiden uten at vi ser reduksjoner i de globale CO2-utslippene, og da blir veien til en bærekraftig fremtid stadig mer krevende, sier Equinors sjeføkonom Eirik Wærness, i en pressemelding som distribueres før presentasjonen av rapporten.

Equinor påpeker at det kreves store endringer i de globale energisystemene for å nå målene. Andelen sol- og vindkraft i elektrisitetsproduksjonen vokser allerede: Fra 1 prosent i 2007 til om lag 7 prosent i 2018. Innen 2050 må om lag 50 prosent av elektrisiteten komme fra sol og vind, og bruken av kull nesten utraderes. Den globale bilflåten må også endres fra mindre enn 1 prosent til om lag 90 prosent elektrisk. Men selv dette er ikke nok.

- Utfordringene med å møte verdens energibehov på en bærekraftig måte er store og mangfoldige. Å endre energisystemene er nøkkelen, men vi trenger også massive forbedringer i energieffektiviteten og mye mer karbonfangst og lagring. Vi trenger alle disse tiltakene samtidig, sier Wærness. For hvert år som går uten at toppen i globale energirelaterte utslipp nås, vokser utfordringen med å raskt redusere utslippene nærmest eksponentielt.

I rapporten er det lagt opp til tre forskjellige scenaerier:

  • Renewal
  • Reform
  • Rivalry

Renewal-scenariet beskriver en situasjon der målene innfris, mens reform beskriver en bedre situasjon som ikke er god nok til at målene innfris. Rivalry-scenariet beskriver en fremtid hvor energiovergangen går langsomt – på grunn av mangel på tillit, geopolitisk volatilitet og ineffektive løsninger.

- Dessverre ser vi mange tegn på svekket samarbeid i verden i dag. Vi ser også mer polarisering i klimadebatten, med økt aktivisme for endring, men også protester mot de sosiale konsekvensene av endringer. Ettersom ny fornybar energi vokser frem er det også mer fokus på konsekvensene av nye energiprosjekter på naturen. Til sammen viser disse trendene den politiske kompleksiteten i det å møte klimautfordringen, sier Wærness.

Det samlede globale energibehovet økte med 2,3 prosent i 2018, det raskeste siden 2010. Hver dag bruker verden nå rundt 100 millioner fat olje og rundt 11 milliarder kubikkmeter naturgass. For å nå ambisjonene i Paris-avtalen må vi se en topp i oljeetterspørselen snart.

Den forventede etterspørselen i 2050 varierer i de ulike scenariene mellom 52-118 millioner fat olje og 9-13 milliarder kubikkmeter naturgass per dag. Som en følge av det naturlige fallet i produksjonen er eksisterende olje- og gass-felt ikke nok til å møte denne etterspørselen.

Nye ressurser må bringes til markedet, også i et scenario som er konsistent med målet om å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Bruken av olje og gass i andre sektorer enn energi, som petrokjemi, spiller en stadig større rolle i langsiktig etterspørsel. Interessen for hydrogen som et utslippsfritt brensel er økende. Rapporten viser hvordan hydrogen kan være et rent alternativ innen de sektorene av industrien, oppvarming og transport som ikke lett kan elektrifiseres, og være en mulighet for å lagre energi, noe som potensielt kan gi en ekstra mulighet til å redusere globale CO2-utslipp.

- Equinor har til hensikt å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Vi ønsker at den globale energimiksen endres i en bærekraftig retning og vil bidra til å forme en slik fremtid. Derfor utvikler vi oss som et bredt energiselskap, som produserer olje og gass med stadig lavere utslipp, samtidig som vi bygger en sterk posisjon innen nye energiløsninger, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

Her kan du laste ned og lese rapporten.