Energivanene må endres

Publisert

FNs klimarapport viser at det haster.

FNs klimarapport viser at det haster med handling, sier Arbeiderpartiets miljøpolitiske talskvinne, Eva Kristin Hansen.

Rapporten legger opp til at vi må endre våre vaner når det gjelder energi og industri, og at vi har enorme utfordringer med den store bruken av kull, olje og gass. Den peker også på at vi må være mer bevisste på hvordan bosetting vi har og hvordan vi transporterer, sier Hansen.

Denne rapporten betyr at det er stress med å få på plass en internasjonal forpliktende klimaavtale, fortsetter hun.

Hansen mener det er helt avgjørende at det internasjonale samfunnet i fellesskap kommer opp med sterkere virkemidler, og at karbonprising blir viktig. Rapporten innebærer også at vi må gjøre flere tiltak nasjonalt og at vi må utvikle og bruke teknologi for karbonfangst og lagring, ifølge Eva Kristin Hansen.

Vi må i tillegg bidra økonomisk internasjonalt. Nå må vi skjerpe oss nasjonalt, samtidig som vi som et rikt land er forpliktet til å bruke penger for å hindre utslipp fra utviklingsland. Dette handler om rettferdig fordeling, avslutter hun.

©NTB