Knut Lockert er leder Distriktsenergi.
Knut Lockert er leder Distriktsenergi.

- Viktig at de som sitter på kunnskap orker å stå i debatten

Møt Knut Lockert fra Distriktsenergi i Energipraten.

Publisert

Navn: Knut Lockert

Alder: 56 år

Stilling: Daglig leder

Arbeidsgiver: Distriktsenergi

- I disse koronatider, hvordan er beredskapen i de små nettselskapene?
- Beredskapen til distriktsenergiverkene er god. Dette er noe de kan og nå tas i bruk eksisterende beredskapsplaner for å sikre sikker strømforsyning fremover. En rekke tiltak settes i verk, der fokuset først og fremst er rettet mot å unngå sykdom på personell. I den anledning utsettes ikke tidskritisk arbeid, det settes begrensninger på reise, ansatte jobber hjemme og nøkkelpersonell skjermes. Dessuten foreligger det avtaler mellom selskapene der en tilbyr hverandre krisehjelp både med personer og utstyr.

Uten å hevde at vi sitter på alle svarene selv, er debatten til en viss grad preget av at jo mindre du vet desto klarere er meldingene som kommer i disse relativt krevende spørsmålene.

Knut Lockert

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Både ja og nei. Det er skjedd et trendskifte i retning av mer oppmerksomhet. Det er det ingen tvil om. Vindkraft, utenlandskabler og montering av AMS-målere topper nok antall treff på google hva bransjen angår nå. Utfordringen er det debattklima som kjøres tatt i betraktning at debatten er blitt mer polarisert. Uten å hevde at vi sitter på alle svarene selv, er debatten til en viss grad preget av at jo mindre du vet desto klarere er meldingene som kommer i disse relativt krevende spørsmålene. Da er det viktig at de som sitter på kunnskap orker å stå i debatten, selv om kunnskap ikke betyr at en nødvendigvis mener det samme naturligvis. En skikkelig diskusjon gjør resultatene bedre. Det er også slik at viktige saker ikke alltid får den samme oppmerksomheten som en skulle ønske. Diskusjonen rundt likere nettleie er et eksempel på dette.

Det er også slik at viktige saker ikke alltid får den samme oppmerksomheten som en skulle ønske.

Knut Lockert

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Her må en lytte til de som kan dette mere enn meg, men av det er vel god latin å mene at vind og sol vil dominere fremover.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Vi må ikke glemme at vi allerede er på et annet nivå enn de aller fleste andre land mht elektrifisering, men likevel må vi elektrifisere videre. Det tenker jeg er nødvendig og gjennomførbart. Det er nødvendig av hensyn til klima og vi ser at teknologiutviklingen går i denne retningen, sammen med viktige politiske beslutninger som underbygger dette. Men om det går fort nok er at annet spørsmål. Etter min oppfatning gjør det ikke det, selv om vi er på god vei i riktig retning i Europa.

Etterspørselen etter kraft vil øke i tråd med behov for økt elektrifisering og i den anledning er vind et åpenbart alternativ, til lands og etter hvert til havs.

Knut Lockert

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Opptatt nok til å være rimelig fornuftig mht eget strømforbruk.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vi trenger mere vind fremover for å løse framtidens behov for kraft både i Norge og i store deler av verden for øvrig. Etterspørselen etter kraft vil øke i tråd med behov for økt elektrifisering og i den anledning er vind et åpenbart alternativ, til lands og etter hvert til havs. Men vi ser at bygging av vindkraft er krevende og det må andre prosesser til enn i dag og det er viktig at pengestrømmen rundt vindkraften innebærer at det ligger igjen tilstrekkelig inntekter lokalt der hvor vindmøllene setter spor. På dette området er det svært viktig at dialogen kommer inn i et spor der en søker de gode løsningene, og ikke som vi ser i debatten i dag, at denne er skarp og svært polariserende.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Neppe nå, men muligheten vokser etter hvert som tiden går.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- En ting er å jobbe i en bransje der vi gjør det vi kan for å bidra i en retning der vi skal nå klimamålene, men helt privat er det elbil på sjette året, men ellers ikke all verden.

Tror man på en elektrisk fremtid hadde jeg ikke satt aksjene mine i olje med sikte på å høste gevinsten i 2050.

Knut Lockert

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Oljeprisen er ikke mitt felt, men tror man på en elektrisk fremtid hadde jeg ikke satt aksjene mine i olje med sikte på å høste gevinsten i 2050 i hvert fall. En annen sak er det at da har jeg neppe brukt for en eventuell gevinst heller.

Det er sterke hensyn som innebærer at vi ikke leter etter flere oljefelt, men klarer oss med de oljefeltene vi allerede har.

Knut Lockert

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Vanskelig spørsmål, men jeg heller i retning av at det er sterke hensyn som innebærer at vi ikke leter etter flere oljefelt, men klarer oss med de oljefeltene vi allerede har. Hva gass angår er jeg mere usikker og klimaregnskapet for gass er heller ikke like alarmerende som for olje. Jeg er av de som heller til at en utfasing av oljen må skje gjennom markedet og at en ensidig utfasing i Norge ikke vil være den beste beslutningen. En utfasing gjennom markedet innebærer at det utvikles billige og gode energiløsninger fremover og nullutslippsløsninger. Det må komme og det vil i praksis være dette som gjør at olje og gass ikke lenger vil være like etterspurt som i dag.

- Har du flyskam?
- Nei men et visst flyansvar forekommer. Skam har historisk vist seg som et dårlig virkemiddel for å bringe verden videre.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Personlig mener jeg jeg at energiogklima.no har mye spennende å berette.

Her kan du lese de tidligere artiklene i denne serien.