Kari Elisabeth Kaski sitter på Stortinget for SV, og er medlem i Finanskomiteen.
Kari Elisabeth Kaski sitter på Stortinget for SV, og er medlem i Finanskomiteen.

- Vi må sørge for at solbransjen kommer seg over kneika etter koronapandemien

SV-politiker Kari Elisabeth Kaski er optimistisk når hun ser energiomleggingen i samfunnet - men synes det går for sakte. Møt henne i Energipraten.

Publisert

Navn: Kari Elisabeth Kaski
Alder: 32 år
Stilling: Finanspolitisk talsperson
Arbeidsgiver: SV

Det som har truffet Norge nå er ikke bare en midlertidig konsekvens av koronapandemien, det er også en varig omlegging av energimarkedene.

- Krisepakken for oljebransjen er på trappene, men dere har vel ikke fått delta i de innledende samtalene. Hva hadde du sagt hvis du var med i disse samtalene?
- Finanskomiteen behandler regjeringens forslag til krisepakke for oljebransjen nå, og i samtalene deltar også SV. Jeg vil ikke si for mye nettopp av den grunn, men jeg mener vi trenger mer målrettede og sikre tiltak som skaper aktivitet i leverandørindustrien og som fremmer omstilling framover. Jeg tror det er viktig at vi ikke tar for gitt at oljeprisen skal mye opp igjen. Det som har truffet Norge nå er ikke bare en midlertidig konsekvens av koronapandemien, det er også en varig omlegging av energimarkedene. Og det vil påvirke Norge, oljebransjen og leverandørindustrien framover.

- Hvordan påvirker koronakrisen deg og din arbeidsplass?
- Det har vært veldig spesielle måneder på Stortinget og i Finanskomiteen. Samtidig som kollegaene mine inntok hjemmekontorene har jeg sittet i intense forhandlinger i store møterom med to meter mellom hver av oss. Nå har hverdagen og den ordinære driften begynt å vende tilbake til Stortinget, men fortsatt har vi mye hjemmekontor og videomøter. Jeg savner å møte folk, men jeg skal innrømme at det har vært lettere å få hverdagskabalen til å gå opp når vi nå har kveldsmøter på video.

Generelt er jo energidebatten dessverre blitt ganske polarisert og med harde fronter. Det håper jeg vi snart kan komme oss ut av.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Energibransjen er så mangslungen at det er ganske vanskelig å svare godt på. Generelt er jo energidebatten dessverre blitt ganske polarisert og med harde fronter. Det håper jeg vi snart kan komme oss ut av.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Gjennom fornybar energi, både sentralisert og desentralisert produksjon. Vi må ta i bruk flere ulike produksjonsformer, og også hydrogen og ammoniakk. Jeg er veldig optimistisk når jeg ser den energiomlegginga som er i ferd med å skje, og hvordan markedet også nå reagerer. Samtidig går det altfor sakte, og politikere i mange land gjør ikke nok for å tilrettelegge for dette nødvendige skiftet.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Hvis vi skal nå klimamålene må vi elektrifisere Norge. Så enkelt er det. Og jeg tror mange i Norge ikke forstår hvor mye fossil energi vi fortsatt bruker, for vi er så vant til å tenke på oss selv som en vannkraftnasjon. Men vi må ta nettopp krafta i bruk, og bruke den til å kutte utslipp og bli kvitt den fossile energien. Det må være en hovedoppgave for dette tiåret.

Jeg tror mange i Norge ikke forstår hvor mye fossil energi vi fortsatt bruker, for vi er så vant til å tenke på oss selv som en vannkraftnasjon.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg syns vi er ganske flinke hjemme hos meg, og strømmen går stort sett til det helt nødvendige. Men vi varmer opp leiligheten fra 50-tallet med panelovner, så drømmen er å få installert en varmepumpe.

Når vi vet at verden trenger mye mer fornybar energi mener jeg det er ganske lite solidarisk å si at det er andre land, som til og med har dårligere forutsetninger, som må bygge ut sin natur og produsere strøm.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg er for! Selvsagt må utbyggingen skje på en måte som ivaretar viktig naturmangfold og vi må se på både eierskap og skattlegging, men jeg mener vi bør bygge ut mer vindkraft i Norge. Når vi vet at verden trenger mye mer fornybar energi mener jeg det er ganske lite solidarisk å si at det er andre land, som til og med har dårligere forutsetninger, som må bygge ut sin natur og produsere strøm. Der bør vi bidra rett og slett.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Ja, håper det. Det har vært tatt et initiativ i borettslaget mitt for å få det på plass. Det er nok litt fram i tid, men jeg tror vi vil se mye mer solpaneler på hustakene framover. Men da må vi sørge for at solbransjen kommer seg gjennom den kneika de har støtt på nå under koronapandemien.

Klimaendringene er en aller største trusselen vi står overfor, og jeg er glad for at jeg får jobbe hver eneste dag for politiske vedtak som kan gjøre en forskjell.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Mitt bidrag er jo først og fremst politisk. Jeg har jo bakgrunn fra både Natur og Ungdom og Zero og jobba der med å påvirke politikerne og politikken, men tenkte det var viktig å ta den kampen inn på Stortinget også. Klimaendringene er en aller største trusselen vi står overfor, og jeg er glad for at jeg får jobbe hver eneste dag for politiske vedtak som kan gjøre en forskjell.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Å spå om oljepris er jo en helt umulig oppgave. Jeg tror vi går inn i en mer eller mindre permanent tilstand av lavere oljepris nå, både neste år og i tiårene framover. Både fordi konsekvensen av koronapandemien kommer til å henge ved oss en stund, for eksempel for flytrafikken, men mest fordi det er en reell omlegging av energimarkedene på gang. Om etterspørselstoppen for olje er nådd vet vi jo ikke, men det er jo i alle fall ikke helt utenkelig.

Jeg mener oljebransjens argumenter om at verden trenger denne oljen svekkes for hver eneste dag som går.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Når vi har funnet mer olje og gass en klimaet tåler i utgangspunktet bør vi ikke lete etter mer, nei. Og jeg mener oljebransjens argumenter om at verden trenger denne oljen svekkes for hver eneste dag som går. Og når det går 10 år fra funn til utbygging og drift kan jeg ikke heller skjønne at det skal være økonomisk gunstig for Norge. Vi bør helle innstille oss på å gå inn i en høstingsfase på norsk sokkel, i kombinasjon med omstillingspakker for leverandørindustrien.

- Har du flyskam?
- Jeg skammer meg ikke, men jeg kjenner et ubehag av å få fly mye og jeg forsøker å unngå det. Så er det noen flyturer som må gjøres, for eksempel hjem til Finnmark, og sånn vil det være i framtiden også. Derfor haster det å lykkes med elfly. Og så tror jeg vi kommer til å redusere flybehovet i kjølvannet av koronapandemien. Nå virker det helt utenkelig å fly til Stavanger for et møte, når vi vet hvor godt videomøter fungerer.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- I tillegg til Enerwe er det særlig energiogklima.no jeg går til for å lære nye ting og holde meg oppdatert. Og så er vi heldige som har så gode forskningsmiljøer på klima i Norge, både Cicero og Bjerknessenteret har god og tilgjengelig info om klimaforskningen.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.