Maryam Iqbal Tahir reagerer på debattklimaet i vindkraftdebatten. - Energispørsmålet er komplekst, men vi må kunne snakke om de vanskelige dilemmaene Norge står overfor, uten å hetse meningsmotstandere. Det er ugreit, sier hun i Energipraten.
Maryam Iqbal Tahir reagerer på debattklimaet i vindkraftdebatten. - Energispørsmålet er komplekst, men vi må kunne snakke om de vanskelige dilemmaene Norge står overfor, uten å hetse meningsmotstandere. Det er ugreit, sier hun i Energipraten.

- Vi kommer ikke unna at det grønne skiftet koster penger

Møt informasjonsrådgiver Maryam Iqbal Tahir i Energipraten.

Publisert

Navn: Maryam Iqbal Tahir

Alder: 34 år

Stilling: Informasjonsrådgiver

Arbeidsgiver: Norsk olje og gass

- Dere kjempet jo med nebb og klør for krisepakker og skattelette til oljebransjen - var det et antiklimaks da skattepakken kom?
- Vi er glade for at et bredt flertall i Stortinget ble enige om en midlertidig skatteendring for olje- og gassindustrien. Det gir et godt grunnlag for aktivitet i årene fremover og sikrer arbeidsplasser i hele Norge, spesielt i leverandørindustrien. Det gjør det også mulig å realisere klimamålene og utvikle teknologi og kompetanse som er nødvendig for grønn omstilling. Og det har skjedd mye bra etter Stortingets beslutning. Kort tid etter ga Aker BP grønt lys til millardprosjektet Hod som skaper 5000 årsverk. Equinor satte i gang elektrifisering av Sleipner og Gina Krog, og det ble enighet om Noaka-utbyggingen som vil gi 50.000 arbeidsplasser. Det er gode nyheter.

Det er ikke helt det samme å ta fredagspils på Teams.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Jeg har hatt hjemmekontor som mange andre. Det har fungert godt, men jeg har savnet det sosiale. Det er ikke helt det samme å ta fredagspils på Teams. Samtidig anser jeg meg selv som heldig, som har en jobb som gjør det mulig å jobbe hjemmefra. Det er ikke alle som har den muligheten.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Hehe, som kommunikasjonsrådgiver er det kanskje min oppgave å svare nei på det spørsmålet. Men jeg skulle ønske olje- og gassindustrien fikk mer oppmerksomhet for de tingene jeg er opptatt av; CO2-fangst og -lagring, utslippfri hydrogen og havvind.

Jeg skulle ønske olje- og gassindustrien fikk mer oppmerksomhet for de tingene jeg er opptatt av; CO2-fangst og -lagring, utslippfri hydrogen og havvind.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Fremtiden vil bli mer elektrisk og dekkes gjennom fornybar energi slik som sol, hav og vind. Men olje og gass vil fortsatt være en del av energimiksen. Det er derfor det er så viktig at vi produserer olje og gass med lavest mulig utslipp.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Elektrifisering er et viktig klimatiltak som gir lavere CO2-utslipp. Det er dyrt, men nødvendig. Samtidig er det viktig at man tenker helhetlig og ivaretar ulike behov.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Ja, jeg slår av lys i alle rom etter meg. Har det fra mamma. Og så blir jeg irritert når andre ikke gjør det samme.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vi trenger vindkraft for å nå målene i Parisavtalen. Samtidig ser jeg at det er et tema som skaper mye følelser og engasjement. Det er viktig at alle parter blir hørt og ivaretatt, slik at det ikke oppleves som at man tar beslutninger over hodet på de som berøres mest av dette. Men det er trist at temaet i noen tilfeller resulterer i trakassering og hets, slik som olje- og energiminister Tina Bru og prosjektleder Ragnhild Remmen Bull i Trønder Energi blant annet har opplevd. Energispørsmålet er komplekst, men vi må kunne snakke om de vanskelige dilemmaene Norge står overfor, uten å hetse meningsmotstandere. Det er ugreit.

Vi trenger vindkraft for å nå målene i Parisavtalen. Samtidig ser jeg at det er et tema som skaper mye følelser og engasjement.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Jeg bor i en blokkleilighet, og har ikke tenkt så mye over det. Men nå ga du meg en idé til hva jeg kan ta opp på neste generalforsamling.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Ikke nok. Jeg kildesorterer, benytter meg av kollektivtrafikk, er opptatt av å ikke kaste mat. Jeg er også blitt mer opptatt av kvaliteten på klær jeg kjøper, og begynt å strikke. Men jeg kunne vært flinkere til å klare meg med mindre ting.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg taper alltid sånne veddemål, så jeg vet ikke helt om jeg tør å komme med noen spådommer. Men hvis det var opp til meg, kunne den godt ha ligget på rundt 70-90 dollar.

Olje- og gassinntektene gjør det mulig å satse på fornybar industri, klimatiltak og utvikle grønn teknologi.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja, det vil være behov for olje og gass i lang tid framover, og løsningen er ikke å skru igjen krana. Det er riktig at andelen fornybar energi øker, men det gjør også energibehovet. Vi blir 80 millioner flere mennesker på jorda hvert år, mens andelen fornybar energi i verden er 14 prosent ifølge nettmagasinet Energi og klima, og 4 prosent uten biodrivstoff. Vi klarer ikke å dekke verdens energibehov med fornybar energi alene. Vi må kutte utslippene slik at vi når klimamålene. Men vi må også produsere nok energi til at menneskenes behov dekkes. Samtidig vil mye av den nødvendige teknologien som vi trenger for å nå klimamålene bli utviklet i olje- og gassindustrien. Vi kommer heller ikke unna at det grønne skiftet koster penger. Olje- og gassinntektene gjør det mulig å satse på fornybar industri, klimatiltak og utvikle grønn teknologi.

- Har du flyskam?
- Nei, men jeg har blitt mer bevisst på klimaavtrykket mitt, og flyr mindre enn før.

- Hvordan skal sommerferien tilbringes?
- Sommerferien blir kortreist. Jeg skal tilbringe den hjemme i Oslo. For første gang på lenge har jeg null planer, og det gleder jeg meg til.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Jeg vil anbefale å lese Konkraft sin rapport «Fremtidens energinæring på norsk sokkel». Det er en fin sommerlektyre.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.