SVs Lars Haltbrekken er ikke tilhenger av å lete etter mer olje og gass. - Verden har allerede funnet for mye fossil energi, sier han.
SVs Lars Haltbrekken er ikke tilhenger av å lete etter mer olje og gass. - Verden har allerede funnet for mye fossil energi, sier han.

- Skattelettelsen til oljeselskapene kan føre til en økonomisk bakrus av dimensjoner

Møt SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken i Energipraten.

Publisert

Navn: Lars Haltbrekken

Alder: 49 år

Stilling: Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Trøndelag, medlem av Energikomiteen på Stortinget

Arbeidsgiver: Stortinget/SV

- Du har blitt anklaget for å bruke korona i et politisk spill om iskanten av Høyres Stefan Heggelund - hva er din respons på den kritikken?
- Kritikken fra Heggelund er merkelig, det var regjeringspartiene som brukte koronakrisen til å presse gjennom en hastebehandling. Vårt forslag var å gjennomføre en helt normal behandling av Forvaltningsplanen for norske havområder. For at man skulle være sikker på å få saker behandlet før sommeren, måtte de legges fram før 10. april. Forvaltningsplanen ble lagt fram lenge etter dette, 24. april. Men på grunn av koronakrisen ble tidsfristen 10. april opphevet av Stortinget. Regjeringspartiene brukte dermed koronakrisen til å hastebehandle årets viktigste miljøsak. Vi fremmet forslag om at saken skulle behandles i høst, slik vanlig prosedyre ville vært.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Vi har et stort ansvar for å sørge for at de som står svakest stilt fra før ikke blir de store taperne av koronakrisen. Vi frykter krisen lett kan forsterke de sosiale forskjellene. Derfor har vi jobba mye med å sikre folk som blir permittert penger fra NAV og sikre folks arbeidsplasser gjennom ulike støttetiltak. I tillegg har vi jobba mye med en grønn vri på krisepakkene.

Jeg synes vel ikke energibransjen kan klage på mengden oppmerksomhet for tiden.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Jeg synes vel ikke energibransjen kan klage på mengden oppmerksomhet for tiden. Den store utfordringen er å få mer diskusjon om hvordan vi skal kutte vårt fossile energiforbruk. Halvparten av det norske energiforbruket er fossilt. Det må erstattes av energieffektivisering og fornybar energi for at vi skal løse klimakrisen.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Vi kommer til å se en kraftig satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Byggene våre vil trenge stadig mindre energi for å gi oss lys og varme, vi vil se flere desentraliserte løsninger som for eksempel solceller på takene og hus som sjøl produserer mer av energien de trenger. Internasjonalt er det avgjørende at Norge øker innsatsen for å erstatte den klima- og helseskadelige bruken av energi i mange utviklingsland. Også her vil desentraliserte løsninger spille en stor rolle siden mange fortsatt ikke er koblet på strømnettet.

Internasjonalt er det avgjørende at Norge øker innsatsen for å erstatte den klima- og helseskadelige bruken av energi i mange utviklingsland.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Elektrifiseringen av Norge er et stort energisparetiltak og helt avgjørende for å løse klimakrisen. Når vi går fra fossil energi til fornybar energi er det ikke bare utslippene som kuttes, energibruken går også ned. Du trenger mindre energi for å kjøre en elbil enn en fossilbil.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Energieffektivisering er et av de desidert viktigste klimatiltakene. Derfor har vi lagt fram forslag i Stortinget om en kraftfull satsing på dette. Vi foreslår også en mer målrettet innsats mot de husholdningene med de laveste inntektene for å hjelpe dem med etterisolering og liknende.

Flere av utbyggingene vi har sett, har medført alvorlige inngrep i verdifull natur og viktige områder for vårt urfolk, samene. Derfor må vi få et helt annet konsesjonssystem.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Flere av utbyggingene vi har sett, har medført alvorlige inngrep i verdifull natur og viktige områder for vårt urfolk, samene. Derfor må vi få et helt annet konsesjonssystem. SV fremmer nå forslag i Stortinget hvor vi ber regjeringen gå gjennom vindkraftkonsesjonene som er gitt, men enda ikke påbegynt. Vi vil vite om noen av disse er gitt på feil grunnlag. Det kan være at det i ettertid er avdekket mangler i utredningene eller at det har kommet ny og viktig kunnskap om naturen i området. De som er gitt på feil eller mangelfullt grunnlag må stanses.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Veldig gjerne, men siden jeg bor i en bygård er det litt større utfordringer med det enn i rekkehus/ enebolig.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Først og fremst gjennom å fremme en rekke forslag til hvordan Norge kan kutte sine utslipp i Stortinget. En av de sakene SV har fått gjennomslag for i denne perioden, er å stille krav til cruisenæringen og andre turistbåter om at de skal seile inn i norske verdensarvfjorder uten utslipp av klimagasser senest fra 2026. SV ville egentlig innføre kravet tidligere men 2026 var det tidligste regjeringen ville være med på. Dette vedtaket betyr enormt for omstillingen av skipsfarten. Det er investert i batterifabrikk i Bergen og andre steder som en følge av dette. Norske verft kan bli liggende helt i tet internasjonalt i utviklingen av nullutslippsteknologi som følge av dette. På det private plan sykler jeg og eier ikke bil, men er medlem av Bilkollektivet. Jeg prøver også å reise mest mulig med tog når jeg for eksempel skal til Trøndelag som jeg er valgt inn fra.

Jeg tror tiden for de høye oljepriser er forbi.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg tror tiden for de høye oljepriser er forbi. Det betyr også at den skattelettelsen stortingsflertallet ga oljeselskapene nylig, kan føre til en økonomisk bakrus av dimensjoner for det norske fellesskapet. Oljeprisfallet som en følge av koronakrisen er bare en forsmak på hva som venter oss når verden for alvor går i gang med å innfri Parisavtalen.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Nei. Verden har allerede funnet for mye fossil energi.

- Har du flyskam?
- Nei. Men jeg jobber for at det skal bli lettere for folk å ta tog, for eksempel gjennom å få flere sovevogner på nattogene. Det er en effektiv måte å reise på men det er alltid fullt.

- Hvordan skal sommerferien tilbringes?
- I Norge; Sørlandet og forhåpentligvis Røros.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- www.stortinget.no Der finner man en rekke gode klimaforslag fra SV og man får et godt innblikk i hvordan energi og klimadebatten føres på Stortinget.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.