Lene D. Skarsvåg er aktiv i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya, og hun frykter for naturmangfoldet når vindmøller bygges ut. - Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen, sier hun.
Lene D. Skarsvåg er aktiv i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya, og hun frykter for naturmangfoldet når vindmøller bygges ut. - Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen, sier hun.

- Øya er lita og vindturbinene er store

Møt vindkraft-motstander Lene D. Skarsvåg fra Frøya i Energipraten.

Publisert

Navn: Lene D. Skarsvåg

Alder: 47 år

Stilling: Selvstendig næringsdrivende der hun driver en kirkegårdsservice, og har i tillegg politiske verv. Er aktiv i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.

Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen.

Lene D. Skarsvåg

- Hvorfor er spørsmålet om vindkraft så viktig for deg?
- Det er først og fremst et spørsmål om urørt natur og miljø. Jeg mener vi begynner i feil ende når vi bygger ut naturen og ødelegger den for å få mer energi. Tap av naturmangfold er en av de største miljøtrusler verden står overfor. Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen. Engasjementet mitt startet da de første gang skulle bygge ut vindmøller på Frøya i 2004/2005. Øya er lita og vindturbinene er store, så det har stor innvirkning.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- For Norge sin del tenker jeg at vi først må oppgradere den vannkraften vi har også må vi tenke enøktiltak. Jeg ville først og fremst begynt der. Vi kan ikke bare fortsette å bruke mer og mer strøm, så vi må tenke enda mer på enøk. Det pågår mange spennende enøk-prosjekter. Det kommer altfor lite frem i debatten, der det er mest fokus på at vi skal elektrifisere.

- Du var jo innom det, men hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Jeg ser at vi går mot en elektrifisering, og det er bra for miljøet at vi bytter ut noe av oljen med elektrisitet.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Det er jeg ganske opptatt av. I min barndom hadde vi jo helt andre vaner, det sto aldri lys på i et rom vi ikke var i, for eksempel. Vi må tilbake til dit vi var før, og li flinkere til å slå av lys og være bevisste i forhold til dusjing blant annet.

Jeg tror det er noe for oss å hente på havvind. Det må selvfølgelig settes opp der det gjør minst skade og man skal selvfølgelig ikke sette opp turbiner uten plan.

Lene D. Skarsvåg

- Dette har du jo også vært inne på, men fortell litt mer om hvor du står når det gjelder vindkraft?
- Nei, jeg er ikke så veldig begeistret for det, fordi jeg synes ikke det er løsningen å bygge ned naturen. Vi skal overleve på denne jorda, og naturen er grunnlaget for alt liv. Når naturmangfoldet er truet, er det derfor kjempeskummelt. Nå skal jeg si noe som sikkert er som å banne i kirka; for jeg tror det er noe for oss å hente på havvind. Det må selvfølgelig settes opp der det gjør minst skade og man skal selvfølgelig ikke sette opp turbiner uten plan. Men dette er noe mange er uenige om.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Å, det kunne jeg tenke meg og ønsker meg! Vi snakket om det senest i går at det er litt gulvkaldt, da snakket vi om å få lagt gulvvarme som driftes av solceller på taket - det kunne jeg tenke meg. Men dette er et økonomisk spørsmål

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg mener jo at jeg gjør det med å jobbe mot vindkrafta. For jeg tror ikke vi når klimamålene ved å bygge ut vindkraften i Norge. På privat plan forsøker jeg å spare strøm og kildesortere.

Jeg tror ikke vi når klimamålene ved å bygge ut vindkraften i Norge.

Lene D. Skarsvåg

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg regner med at den ikke blir billigere, i alle fall. Produksjonen kommer jo til å gå ned, så da vil vel prisen gå opp siden det blir mindre olje på markedet. Utover det har jeg ikke noe grunnlag for å mene noe om oljeprisen.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Jeg tror ikke Norge er ikke klar for å avslutte, for det er så mye vi trenger det til ennå. Men vi må jobbe for å få en mest mulig miljøvennlig produksjon. Ja, vi skal trappe ned, men vi kan ikke bare kutte helt når vi ikke har en løsning som står klar til å ta over. Jeg tror ikke vi er klare innen 2030, men vi må jobbe for å finne gode løsninger som på sikt kan erstatte oljen og gassen.

- Har du flyskam?
- Nei, men jeg har flyskrekk, så jeg flyr veldig lite. Jeg tenker at man kan få fly litt, men at man skal tenke over om det er nødvendig. Personlig har jeg ikke flydd nok til å ha flyskam.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Jeg forsøker å finne uavhengige, nye kilder som ikke er styrt av energibransjen. For det kommer så mye rart fra den siden. Jeg leser jo enerWE og sånne ting, men prøver helst å finne frem til artikler som er skrevet av uavhengige forskere.