Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Senterpartiet.
Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Senterpartiet.

- Når jeg ser over mot vindparken i Marker lar jeg meg fascinere mer enn å irritere

Møt Senterpartiets Ole André Myhrvold i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Ole André Myhrvold

Alder: 42 år

Stilling: Stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Østfold. Sitter i Energikomiteen.

Arbeidsgiver: Stortinget/Senterpartiet

Læringskurven har vært bratt, det er mye teknisk stoff både i energipolitikken, men også i klimapolitikken.

- Du har jo takket ja til gjenvalg på Stortinget, har perioden og komiteen stått til forventningene?
- Å få sitte på Stortinget er et privilegium. Det er vanskelig å si om det har stått til forventningene for stortingsarbeid er ganske overveldende og det er vanskelig å forestille seg hvordan det er før man er der. Som tidligere ordfører opplever jeg at det er det en helt annen måte å jobbe med politikk på. I kommunepolitikken er man operativ og delaktig i «alt». På Stortinget er man en del av et stort maskineri, man klarer ikke dekke alt, overalt og hele tiden. Jeg har laget meg en liten fordelingsnøkkel der jeg forsøker å dele innsatsen min mellom arbeidet i energi- og miljøkomiteen, saker fra hjemfylket mitt Østfold og andre saker jeg synes er viktige, men det blir nok ofte til at fagkomiteen kommer litt over det andre. Komiteen er et flott kollegialt fellesskap til tross for politiske motsetninger. Læringskurven har vært bratt, det er mye teknisk stoff både i energipolitikken, men også i klimapolitikken. Utfordringen er å fremstille budskapet og innholdet på en sånn måte at folk forstår de prioriteringer som gjøres.

- Hva tror du blir høstens heteste saker innen energipolitikken?
- Vindmøller blir uten tvil den heteste poteten, men det vil også bli debatt knyttet til tariffsystemet og EUs fjerde energimarkedspakke.

Koronakrisen har også vist at det norske folkestyret fungerer selv i krisetid.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Positivt fordi man får vært litt mer i fysisk aktivitet og sett mer til venner og familie. Koronakrisen har også vist at det norske folkestyret fungerer selv i krisetid. Det er mulig å være stortingspolitiker med hjemmekontor, selv om stortingsmøter krever fysisk tilstedeværelse. Kontakten med næringsliv og velgere har blitt tettere ved at man aktivt har tatt i bruk digitale hjelpemidler. Men jeg er en som er glad i folk og sosial av natur, så jeg trives best på jobb med folk rundt meg.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- De siste årenes debatt rundt nettleie, strømpriser, vindturbiner og ACER viser at dette er en bransje som opptar mange og som absolutt får sin plass i offentligheten. Jeg tror bransjen må regne med et enda sterkere søkelys på seg i framtida. Da må bransjen huske at det den egentlig jobber med, er å tilrettelegge for at folk og næringsliv skal ha strøm. Glemmer man dette, vil rammebetingelsen for å utvikle seg bli trangere.

Jeg tror bransjen må regne med et enda sterkere søkelys på seg i framtida. Da må bransjen huske at det den egentlig jobber med, er å tilrettelegge for at folk og næringsliv skal ha strøm.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det vil bli en bred miks av fornybare energikilder, men jeg tror også vi må jobbe hardt for å utnytte den til enhver tid produserte energien enda bedre. Energieffektivisering vil derfor bli enda viktigere, og fortjener større oppmerksomhet.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Det er avgjørende at vi klarer å fase ut mest mulig fossile energikilder. Elektrifiseringen av Norge forutsetter produksjon av mer energi og bedre bruk av denne gjennom energieffektivisering. Samtidig skal vi veie ulike hensyn opp mot hverandre, som nedbygging av natur mot behovet for mer ren kraft. Det er vanskelige og utfordrende.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er ikke en som bruker strøm utover hva jeg må. Er flink til å skru av lyset og energikilder jeg ikke benytter. Bor i relativt nytt hus med strenge krav til energitap og har jord til vann varmepumpe. Har vurdert å installert solpanel, og det kommer nok.

Vi må sørge for at det også tas hensyn til natur. Det betyr at ikke alle områder som har godt potensiale for vindkraft bør bygges ut bare fordi det er godt egnet.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg er ikke prinsipiell motstander, men konfliktnivået må ned og vi må få kvittert ut en del påstander som verserer knyttet til vindkraften. Her har bransjen et stort ansvar, og en står seg på å gjøre det med en viss ydmykhet. Vi må sørge for at det også tas hensyn til natur. Det betyr at ikke alle områder som har godt potensiale for vindkraft bør bygges ut bare fordi det er godt egnet. En må også veie det opp med naturverdiene. Men til slutt vil jeg si at når jeg kjører nedover svenskekysten eller sitter i skogkledde åser hjemme og ser over mot vindparken i Marker er jeg av dem som lar meg fascinere mer enn å irritere.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Det vurderes sterkt. Jeg har sol på alle kanter, og har noen takflater som vil være godt egnet.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg tenker over energibruken min, men jeg tenker også over det generelle forbruket mitt. Jeg er nok en ganske nøktern type. Jeg foretrekker å bruke opp ting, før jeg kjøper nytt. Du finner meg derfor ikke i ny bil, men brukt. Jeg bytter ikke garderoben hvert år, og hytta er nøktern, ei seter med sommervann på tunet og solpanel på veggen. Min dårlige samvittighet er knyttet til reisevirksomhet med fly, både jobb og litt privat så der vil jeg nok forsøke å begrense meg i framtida. Samtidig er reising viktig for at vi som folk skal få en bedre forståelse for hverandre.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- 42, 42 og 35.

De pengene vi tjener på olje og gass bør i større grad brukes til omstilling enn det vi gjør i dag.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja, innenfor de begrensninger som stortingsflertallet nå har blitt enige om i forvaltningsplanen, men Norge må i større og raskere grad komme i gang med omstillinga og nye næringer. De pengene vi tjener på olje og gass bør i større grad brukes til omstilling enn det vi gjør i dag.

Det må være lov å si at ikke alt vi mennesker gjør er bærekraftig, da er det sunt å føle på det. Hvis ingen skal føle på det som er feil, får vi heller ikke til endring til noe som er bedre.

- Har du flyskam?
- Om du med det mener at jeg føler et stikk av dårlig samvittighet hver gang jeg flyr, er svaret ja og det tror jeg er bra. Jeg forsøker å bruke denne dårlige samvittigheten som et redskap for en bedre verden. Det må være lov å si at ikke alt vi mennesker gjør er bærekraftig, da er det sunt å føle på det. Hvis ingen skal føle på det som er feil, får vi heller ikke til endring til noe som er bedre.

- Hvordan skal sommerferien tilbringes?
- På setra i Alvdal omgitt av beitende kuer og sauer, og hjemme i Trøgstad med noen turer rundt i Østfold hvor du får alt fra skjærgård, hyggelige byer, små bygdesentrum, bølgende åkre og flott turterreng i skogsområder med varme innbydende tjern.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Kan man svare noe annet enn enerWE da? Men det er viktig å forstå alle sider av energi- og klimadebatten, så jeg leser og hører på en rekke kanaler med ulike vinkler. Verden er sjelden svarthvitt.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.