Marius Holm Rennesøy har ikke planer om solpanel på taket. - Det er vanskelig å regne dette hjem i dag, sier han.
Marius Holm Rennesøy har ikke planer om solpanel på taket. - Det er vanskelig å regne dette hjem i dag, sier han.

- Kraftbransjen har vært for passiv

Marius Holm Rennesund mener kraftbransjen burde klappe seg selv mer på skuldrene. Møt ham i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Marius Holm Rennesund

Alder: 41 år

Stilling: Partner

Arbeidsgiver: Thema Consulting Group

Til Einar Aas forsvar så viste det seg jo at spådommens hans var riktig, men hans store eksponering gjorde at han ikke kom igjennom perioden der markedet gikk mot ham

Marius Holm Rennesund

- Einar Aas gikk over ende da han prøvde å spå strømprisen, hvorfor skal vi tro på eksperter som deg?
- Det er ingen av oss som analyserer og lager prognoser for utviklingen i kraftmarkedet som har en krystallkule som virker. Vi vil derfor alle ta feil en gang i blant. Det viktigste er at vi er åpne på de forutsetningene vi legger til grunn og hvordan de påvirker resultatet, samt at vi evner å forklare risikobildet til aktørene. Når man gjør langsiktige analyser som strekker seg 25-30 år fram i tid, er det eneste vi vet at verden ikke vil utvikle seg nøyaktig slik vi tror, men analysene våre hjelpe aktører og beslutningstakere med å forstå driverne for utviklingen, effekten av endringer og risikobildet slik at de kan gjøre informerte beslutninger. Og til Einar Aas forsvar så viste det seg jo at spådommens hans var riktig, men hans store eksponering gjorde at han ikke kom igjennom perioden der markedet gikk mot ham.

Jeg synes kraftbransjen selv har vært for passiv. De har jo en fantastisk historie å fortelle.

Marius Holm Rennesund

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Energibransjen som helhet får oppmerksomhet, men mye dreier seg om olje og gass. Kraftsektoren blir jo først og fremst omtalt når nedbøren uteblir, det er kaldt og prisene stiger eller når uvær fører til at strømmen uteblir. Jeg synes kraftbransjen selv har vært for passiv. De har jo en fantastisk historie å fortelle. Vi har et velfungerende marked med nesten 100 prosent fornybar produksjon og lave priser sammenlignet med andre land i Europa. Vi har svært høye forsyningssikkerhet i et vidstrakt land med mye vær og vi har vært lang fremme i å regulere sektoren på en effektiv måte.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Jeg vil si som Statnett at «Fremtiden er elektrisk». Og i tillegg er den fornybar. Vi kommer nok å se en kombinasjon av en rekke fornybare teknologer, samtidig som fremveksten av lagringsteknologier vil være viktig, både i form av batterier, men også hydrogen. Hydrogen kan få en viktigere rolle i systemet enn mange har sett for seg. Dersom den er produsert ved hjelp av fornybar energi, vil den gi oss både fleksibilitet i kraftsystemet, gjennom at den produseres når vi har mye uregulerbar fornybarproduksjon, at den kan lagres og at vi kan bruke deler av den tilbake i kraftsektoren når det er behov for det.

Hydrogen kan få en viktigere rolle i systemet enn mange har sett for seg.

Marius Holm Rennesund

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Elektrifiseringen av Norge er et viktig bidrag til å nå utslippsmålsettingene våre. Vi har kommet et godt stykke på vei, spesielt i transportsektoren med elbilutrulling, elektrifisering av ferger og vi ser starten på en elektrifisering av bybusser. Med så god tilgang til fornybare ressurser som vi har, er det vanskelig å se for seg at vi ikke skal elektrifisere flere sektorer.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg har nettopp flyttet inn i et nytt hus og merker at de nye byggestandardene fører til langt lavere strømforbruk enn jeg tidligere har hatt. Dessverre kom ikke systemet med nødvendig utstyr for å senke temperaturen når jeg ikke er hjemme, så det har jeg investert i nå.

Norge har fantastiske vindressurser og investorene står i kø for å få være med på utviklingen.

Marius Holm Rennesund

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Norge har fantastiske vindressurser og investorene står i kø for å få være med på utviklingen. Med den elektrifiseringsbølgen vi vil se både i Norge, Norden og Europa for øvrig, kombinert med utfasing av fossil kraftproduksjon, synes jeg vi skal høste av disse ressursene. Det bør imidlertid skje så skånsomt som mulig og utbyggerne må ta nødvendig hensyn til de lokale miljøkonsekvensene.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Det er vanskelig å regne dette hjem i dag og når alternativet er å få fornybar kraft fra sentrale anlegg i støpselet til en lavere pris ser jeg ikke helt motivasjonen for at jeg skal gjøre det, i hvert fall ikke enda.

Det er viktig å huske at det «grønne skiftet» er en kilde til næringsutvikling og nye forretningsmuligheter

Marius Holm Rennesund

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Den aller viktigste delen gjør jeg gjennom jobben jeg gjør med å rådgi selskaper og investorer i kraftsektoren, samt myndighetene. Det er viktig å huske at det «grønne skiftet» er en kilde til næringsutvikling og nye forretningsmuligheter. Samtidig som energi- og transportsystemet må omstilles dersom vi skal takle klimaproblemet, må vi ta hensyn til at energi- og transporttjenester er en forutsetning for vekst og velstand i samfunnet.

Energi- og transportsystemet må omstilles dersom vi skal takle klimaproblemet

Marius Holm Rennesund

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Oljemarkedet har jeg ingen spesielle kunnskaper om, så å spå oljeprisen fremover tror jeg at jeg skal la andre som har bedre forutsetninger enn meg gjøre.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Jeg tror det er først og fremst på etterspørselssiden vi må gjøre endringene. Samtidig bør vi skåne de mest sårbare områdene for utvinning. Jeg synes også at den norske stat tar for mye risiko i oljesektoren. Gjennom petroleumsskattesystemet og statlig eierskap sikrer det offentlige Norge seg en stor del av fortjenesten ved olje- og gassproduksjonen. Samtidig tar det offentlige også en stor del av risikoen ved leting og utbygging av nye felt i en verden der klimapolitikken heldigvis stadig strammes inn.

Jeg skulle gjerne sett at jeg som privatperson kunne ha kjøpt EU-kvoter som ble kansellert fremfor diverse CO2-reduserende prosjekter som ulike tilbydere har.

Marius Holm Rennesund

- Har du flyskam?
- Jeg har blitt litt flinkere til å ta møter på videokonferanse og det blir jo mer og mer attraktivt ettersom vi har fått nye, gode og enkle løsninger for det. De flyreisene jeg tar prøver jeg å kompensere for, men jeg skulle gjerne sett at jeg som privatperson kunne ha kjøpt EU-kvoter som ble kansellert fremfor diverse CO2-reduserende prosjekter som ulike tilbydere har.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Jeg tror det viktigste er å holde seg til veldokumenterte kilder. Alt for ofte ser man udokumenterte påstander på sosiale media. «Energi og klima» er en god kanal, det samme er «Teknisk Ukeblad» og «enerWE».