Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge skulle ønske at flere visste at biodrivstoff i 2018 bidro med fire ganger så mye klimagassreduksjoner som elbilene. - Likevel er biodrivstoff noe de færreste vet hva er, og her har vi som bransje en kommunikasjonsutfordring, sier hun.
Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge skulle ønske at flere visste at biodrivstoff i 2018 bidro med fire ganger så mye klimagassreduksjoner som elbilene. - Likevel er biodrivstoff noe de færreste vet hva er, og her har vi som bransje en kommunikasjonsutfordring, sier hun.

- Jeg kan kjenne på at jeg ofte syns sakene blir litt vel enkelt fremstilt

Inger-Lise M. Nøstvik mener media forenkler klimadebatten.

Publisert

Navn: Inger-Lise M. Nøstvik

Alder: 54 år

Stilling: Generalsekretær

Arbeidsgiver: Drivkraft Norge – bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi

- Hvorfor bør folk flest bry seg om biodrivstoff?
- Fordi det er det tiltaket som bidrar med de største klimagassreduksjonene i transportsektoren! Bruk av biodrivstoff er utrolig effektivt, fordi det fungerer i dagens biler med forbrenningsmotor, og leveres fra stasjonene over hele landet. Visste du at bruken av biodrivstoff i 2018 bidro med fire ganger så mye klimagassreduksjoner som elbilene, for eksempel? Likevel er biodrivstoff noe de færreste vet hva er, og her har vi som bransje en kommunikasjonsutfordring. For det er faktisk sånn at drivstoffet du fyller på bilen din inneholder en stadig økende andel fornybart drivstoff.

Klimadebatten har mange komplekse spørsmål, og det er sjelden at sammenhengene er enkle, selv om det kan bli fremstilt sånn i media.

Inger-Lise M. Nøstvik

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Tja. Det vil vel alltid være sånn at man ønsker mer oppmerksomhet om seg og sin sak, uansett hvilken bransje man jobber i. Klima- og energidebatten er absolutt representert i media, men jeg kan kjenne på at jeg ofte syns sakene blir litt vel enkelt fremstilt. Klimadebatten har mange komplekse spørsmål, og det er sjelden at sammenhengene er enkle, selv om det kan bli fremstilt sånn i media. Sakene er sjelden så svart-hvitt som de blir presentert, og det syns jeg er en svakhet.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Av en økende andel fornybart, men fossilt vil ha stor betydning i lang tid. Jeg tror ikke fremtiden består av én løsning, men mange. Jeg er opptatt av at det beste ikke blir det godes fiende og at alle teknologier som kan bidra, heies frem.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Vi jobber mest med transportsektoren. Elektrifiseringen av personbilparken er synlig allerede og en politisk ønsket løsning. Jeg tror dette blir en løsning, sammen med andre. Våre selskaper endrer seg for å tilby fornybar energi til bilistene, både flytende og annen. Stasjonene endres til energistasjoner. På veien mener jeg det er viktig å stimulere alle teknologier, for å få mest mulig effektive utslippsreduksjoner.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er opptatt av ikke å bruke mer enn nødvendig.

Jeg tror at Norge kan utvikle et offshore vindeventyr på skuldrene til offshore oljeindustri.

Inger-Lise M. Nøstvik

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg tror at Norge kan utvikle et offshore vindeventyr på skuldrene til offshore oljeindustri. Når det gjelder landbasert vind, har jeg jo fått med meg at det er mye motstand fra de som får det i nærområdet. Det minner meg på at alle energi har fordeler og ulemper og at det er beste er å bruke minst mulig.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Det har jeg faktisk. Jeg har nettopp bygd hus, og denne helga skal jeg faktisk flytte inn! Vi har vannbåren varme og vurderte solenergi på det gamle huset. Det nye har så lite energibehov at vi ikke har vurdert solpanel der.

Jeg er oppriktig stolt av å representere en bransje som omstiller seg og som ønsker å tilby en stadig økende andel fornybar energi

Inger-Lise M. Nøstvik

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Går på jobb hver dag for en bransje som ønsker å bidra til at Norge når de klimamålene de har satt seg. Jeg er oppriktig stolt av å representere en bransje som omstiller seg og som ønsker å tilby en stadig økende andel fornybar energi, og som dessuten aktivt jobber for å være en del av løsninger – fremfor å være en del av problemet. På det mer personlige plan så kan jeg jo nevne at jeg bor et stykke utenfor Oslo, men reiser kollektivt.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- $/fat: 60, 70, 40.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja.

- Har du flyskam?
- Nei, det har jeg ikke. Men jeg mener det er viktig å få også flytrafikken over på fornybart drivstoff. Personlig har jeg stor tro på biodrivstoff som en løsning også her.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- EnerWE og Teknisk Ukeblad.