- Jeg får ikke økonomien i solcellepanel til å gå opp

Møt Equinors Anders Opedal i Energipraten.

Publisert

Navn: Anders Opedal

Alder: 51 år

Stilling: Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring

Arbeidsgiver: Equinor

- For ikke lenge siden var du hos olje- og energiministeren da avtalen om landbasert kraft fra Sverdrup-feltet til plattformene på Sleipner-feltet var klar, og da sa du at det «kriblet i beina». Hvorfor det?
- Dette var en avtale vi hadde jobbet med en god stund. Det at vi sammen som industri klarte å skvise mest mulig CO2-reduksjon ut av hvert elektron vi sender ut i havet, gjorde at jeg gledet meg veldig til å presentere dette utad. Nå reduserer vi utslippene ytterligere fra norsk sokkel, og understreker igjen at vi er ledende når det gjelder å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp. Bare reduksjon i CO2-utslipp fra Sleipner er på 150.000 tonn, tilsvarende utslipp fra over 70.000 biler.

I Norge tar nok folk energitilgangen for gitt, fordi vi har rikelig tilgang på energi vi har råd til

Anders Opedal

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- I Norge tar nok folk energitilgangen for gitt, fordi vi har rikelig tilgang på energi vi har råd til. Dette kan ikke alle ta for gitt andre steder i verden. Det er en spennende bransje, og jeg håper virkelig at dagens unge setter seg inn i hva energibransjen betyr for samfunnet vi lever i og blir med og diskuterer hvordan vi kan forsyne verden med mer energi, samtidig som klimagassutslippene må kraftig ned. Her finnes ingen enkle svar.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- I framtiden kommer det til å være mange ulike teknologier som er i bruk for å dekke vårt energibehov. Sol, vind, bølger, gass og hydrogen er noen. Verden er i endring, og endringstakten er raskere enn noen gang før. Jeg tror energiproduksjon med lavere karbonutslipp vil være viktig. Utslippsreduksjoner kan gjøres ved å erstatte kull med blant annet gass, og øke mengden fornybare energikilder som vind og sol. I tillegg er det viktig at den oljen og gassen som produseres, har så lave CO2-utslipp som mulig. Jeg tror alle disse energiformene vil prege energimiksen framover. Og så er jeg veldig spent på hvilke teknologier som kan komme i fremtiden som vi ikke har tenkt på i dag.

Alle nye felt på norsk sokkel vurderer kraft fra land som energikilde

Anders Opedal

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Norge har alle muligheter til å bli et av verdens mest elektrifiserte land også innen transport og produksjon av olje og gass basert på vår unike vannkraft. Alle nye felt på norsk sokkel vurderer kraft fra land som energikilde. Elektrifisering er et viktig bidrag og virkemiddel for å realisere felles mål om reduserte CO2-utslipp, i de tilfellene hvor det er teknisk mulig og samfunnsøkonomisk forsvarlig.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er nok like opptatt som alle andre her. Jeg har for eksemplet byttet til LED-lys i hele huset, samt at jeg har installert to varmepumper. Energieffektivisering er et av mange viktige tiltak for å redusere klimautslipp. I Norge hvor vi har vannkraft er det vel helst penger man sparer, men for forbrukere i Tyskland som bruker mye kullkraft er dette viktig. I jobbsammenheng jobber jeg og min enhet med hvordan vi kan redusere kraftforbruk i produksjon av olje og gass. Siden kraften genereres av gassturbiner sparer vi både strøm og CO2-utslipp. Her har vi mye spennende teknologi på gang!

Vi har allerede investert 20 milliarder kroner i våre produserende prosjekter innen fornybar energi

Anders Opedal

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg har jobbet med vindkraft helt siden Equinor utviklet Sheringham Shoal-prosjektet i Storbritannia. Vindprosjekter er veldig spennende, og vi ser at mye av det vi har lært offshore med olje- og gassprosjekter kommer til direkte anvendelse. Det er også veldig spennende at norske leverandører nå kommer på banen. Da vi startet med Sheringham Shoal-prosjektet var det vanskelig å få norske leverandører interessert. Nå ser vi at de bygger på egne erfaringer, for eksempel Aibel som bruker sin Johan Sverdrup-erfaring på Doggerbank, og Kværner som bruker sin betongteknologi på Hywind Tampen. Vi har mange spennende prosjekter framover og jeg gleder meg sammen med resten av Equinor til til å ta fatt på dem. Vi har allerede investert 20 milliarder kroner i våre produserende prosjekter innen fornybar energi. Framover blir det prosjekter i USA (New York), Storbritannia og Norge.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Dette har jeg vurdert mange ganger fordi det hadde vært kult å produsere sin egen strøm, men får ikke økonomien til å gå opp. Jeg venter nok til kostnadene på solcellepanel går videre ned. Ettersom sol i stor grad erstatter vannkraft, er miljøgevinsten liten.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- På jobb er jeg opptatt av at vi skal utvikle teknologi og prosjekter som gir lavest mulig klimaavtrykk både i utviklings- og produksjonsfasen av både olje-, gass- og vindprosjekter. Som privatperson har vi anskaffet en el-bil i familien. Det største avtrykket de fleste av oss har, er når vi reiser på lange ferieturer og kjøper varer som må fraktes over lange avstander. Prøver derfor å tenke på om de småtingene jeg gjør, bidrar negativt eller positivt.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg har tro på de forutsetningene som Equinor legger til grunn, at oljeprisen vil stige i årene fram mot 2030. Lengre fram enn det tør jeg ikke å spå.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja, det vil fortsatt være behov for olje og gass i en lavutslippsframtid. Det er derimot veldig viktig at den oljen og gassen som produseres, produseres med så lave utslipp som mulig, og i en kombinasjon med en større andel fornybare energikilder.

- Har du flyskam?
- Både jeg og Equinor som helhet, er opptatt av ikke å reise mer enn nødvendig, både i et klimaperspektiv og i et kostnadsperspektiv. Vi kjøper også kvoter for de flyreisene vi gjennomfører. For å nå klimamålene, er det nødvendig med store endringer; politiske, i industrien og hos forbrukere.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Klima og energi er enormt viktige tema som diskuteres jevnlig. Å følge aktivt med i samfunnsdebatten er viktig – både for å delta, lytte og lære. Jeg leser IEA sin årlige rapport om energimarkedene i tillegg til vår egen rapport «Energy perspectives». I tillegg vil jeg anbefale en bok som heter «Resource revolution», noen år gammel nå, men gir gode innspill på hvordan samfunnet i framtiden kan bruke mindre ressurser og dermed bli mer bærekraftig.