Jon Georg Dale er energipolitisk talsperson i Frp.
Jon Georg Dale er energipolitisk talsperson i Frp.

- I for mange saker må industriinteresser vike for symboltiltak på klima- og miljøsiden

Møt FrPs energipolitiske talsperson Jon Inge Dale i Energipraten.

Publisert

Navn: Jon Georg Dale
Alder: 36 år
Stilling: Energipolitisk talsperson, Fremskrittspartiet
Arbeidsgiver: Fremskrittspartiet

- Nylig var du ute i mediene og sa at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre gjør knefall for miljøbevegelsen fremfor å stå opp for industriarbeidere. Forklar hva du mente med det.
- Over tid har vi sett at Arbeiderpartiet i stadig flere enkeltsaker som handler om industri, arbeidsplasser og næringsliv, tar side med klima- og miljøbevegelsen fremfor å representere industriarbeidere. Foran årets 1. mai samlet jeg derfor en del ferske eksempler på diverse utspill og industrifiendtlige vedtak fra partiet som på en god måte illustrerer at Arbeiderpartiet har forlatt industriarbeideren. Jeg mener det i for mange saker blir slik at interessene til industrien må vike for symboltiltak på klima- og miljøsiden som i praksis svekker konkurransekraften til norsk industri:

  • Slaget om iskanten: Arbeiderpartiet holdt lenge kortene tett til brystet, men Jonas Gahr Støre sa i januar 2020 til VG og NTB at Arbeiderpartiet vil i saken om iskanten vil legge større vekt på sårbarhet, miljø og artsmangfold enn tidligere. Avviser Fremskrittspartiets krav om petroleumsaktivitet i Barentshavet Nord. Dette markerer et taktskifte i Arbeiderpartiet, når de ikke lenger er interessert i et potensielt petroleumsområde som inneholder store mengder olje- og gassreserver og som kan skape titusenvis av nye industriarbeidsplasser i Norge.
  • Arbeiderpartiet dropper oljeleting i LoVeSe: Etter stort press fra flere fylkeslag og ungdomspartiet AUF, vedtok Arbeiderpartiet at de ikke lenger skal gå inn for konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er nok et eksempel på at verdifulle områder for fremtidige industriarbeidsplasser blir satt til side av Arbeiderpartiet.
  • En av Norges største Ap-bastioner, Trondheim Arbeiderparti går inn for styrt avvikling av oljenæringen innen 2050: Et flertall i Trondheim Arbeiderparti gikk i februar 2020 inn for å en styrt avvikling av den norske olje- og gassnæringen innen 2050. «Ap-lokallag har satt sluttdato for oljen: - Vil sende sjokkbølger.»
  • NorthConnect: Nylig stemte Arbeiderpartiet ned et forslag fra Frp, Sp og Sv om å be regjeringen stanse ned den planlagte utbyggingen av kraftkabelen NorthConnect. Ap stemte i stedet for at energiloven må endres slik at Statnett sikres monopol på å eie og drifte fremtidige utenlandskabler. Med dette vedtaket velger Arbeiderpartiet å se bort fra hvordan nye utenlandskabler basert på NVEs beregninger kan føre til økte strømpriser for kraftkrevende industri som igjen vil gå ut over industriarbeidsplasser i fremtiden.
  • Klimakur 2030: Arbeiderpartiet varsler minst like høye ambisjoner for klimagasskutt som i rapporten Klimakur 2030. Vinteren 2020 la regjeringen frem rapporten «Klimakur 2030». Dette var en katalog over mulige klimatiltak som skal til for å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Arbeiderpartiets umiddelbare omfavnelse av tiltakene som ble foreslått i rapporten, viser at partiet nok en gang setter alt som heter konsekvensutredning og analyse for hvordan dette vil påvirke norske arbeidsplasser og industri til side.

Jeg opplever energibransjen som stadig mer høyaktuell både i det generelle nyhetsbildet og i det politiske ordskiftet.

- Hvordan påvirker koronakrisen deg og din arbeidsplass?
- Det er klart dette er en spesiell tid. Normal saksbehandling er utsatt, og det er ekstremt mange digitale møter med bedrifter og næringsliv. Samtidig er rådgivere sendt til hjemmekontor, og antall møtende representanter er tatt ned til et minimum av det Grunnloven tillater. Så det er spesielle dager. Det gjør også at man føler ganske sterkt på ansvaret man har for å ivareta bedrifter og arbeidsplasser i landet.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Jeg opplever energibransjen som stadig mer høyaktuell både i det generelle nyhetsbildet og i det politiske ordskiftet. En av grunnene er nok at klima- og miljøspørsmålene er høyere på dagsorden hos velgerne enn hva det var bare for noen få år siden. I tillegg har flere hundretusener en arbeidsplass som enten er direkte eller indirekte tilknyttet petroleumsnæringen, noe som gjør at for eksempel svingninger i oljepris og norsk industripolitikk påvirker hverdagen til svært mange.

De fleste prognoser og framskrivninger tilsier at verden vil ha behov for olje og gass i mange tiår fremover.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- De fleste prognoser og framskrivninger tilsier at verden vil ha behov for olje og gass i mange tiår fremover. Samtidig vet vi at graden av fornybar energi vil øke samtidig som bruken av kull etter hvert må begynne å avta. Vi vil nok i årene som kommer se en bredere energimiks enn tidligere, samtidig som at etterspørselen etter olje og gass vil vokse i takt med at befolkningen vokser kraftig i utviklingsland. Jeg mener dette også gir oss muligheter til å realisere nye industrieventyr, et eksempel på det er gjennom havvind.

Jeg er derimot skeptisk til en politikk som utelukkende går inn for å elektrifisere nye sektorer uten grundig konsekvensutredning av hvilke effekter og prislapp dette vil ha for globale utslipp og norske industriarbeidsplasser.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Jeg mener at elektrifiseringen av bilparken har gjort det mulig for Norge å vise vei med fornuftige tiltak som både kutter utslipp og der virkemiddelbruken har vært gulrot fremfor pisk. Dette har foreløpig vært en stor suksess. Tilsvarende er viktig arbeid gjort på skipssiden. Under FrPs tid i regjering er eksempelvis store deler av ferjeflåten elektrifisert. Jeg er derimot skeptisk til en politikk som utelukkende går inn for å elektrifisere nye sektorer uten grundig konsekvensutredning av hvilke effekter og prislapp dette vil ha for globale utslipp og norske industriarbeidsplasser. Det er et paradoks hvis for eksempel elektrifiseringen av sokkelen fører til at overskuddsgass sendes til utlandet og at man på denne måten bare bidrar til karbonlekkasje til andre land.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Som sunnmøringer flest sparer jeg der jeg kan.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- For Fremskrittspartiet er det uaktuelt med utbygging av landbasert vindkraft med mindre dette er lokalt forankret i de områdene der utbygging vurderes. Vi kan ikke ha det slik at politikere sentralt skal kunne overkjøre lokaldemokratiet i så viktige spørsmål.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Nei, ikke før noen viser meg et regnestykke av at det er lønnsomt.

Jeg mener en politikk for norsk olje- og gassproduksjon legger til rette for at verden løser sine klimautfordringer - eksempelvis gjennom å bytte ut kull.

- Hva gjør du for at Norge skal bidra til å nå klimamålene?
- Jeg kjemper for en politikk som legger til rette for store teknologisprang. Jeg står for en politikk som gjennom lav skatt skal stimulere til smarte og lønnsomme investeringer. Og jeg mener en politikk for norsk olje- og gassproduksjon legger til rette for at verden løser sine klimautfordringer - eksempelvis gjennom å bytte ut kull.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og i 2050?
- Det har jeg dessverre ikke forutsetninger for å bedømme

Det vil være dumt for det norske velferdssamfunnet, industrien, arbeidsplasser og ikke minst globale utslipp hvis en av de aktørene i verden med lavest utslipp fra produksjonen slutter å lete etter olje og gass.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja! Så lenge verden etterspør olje og gass, bør Norge lete etter mer olje og gass. Det vil være dumt for det norske velferdssamfunnet, industrien, arbeidsplasser og ikke minst globale utslipp hvis en av de aktørene i verden med lavest utslipp fra produksjonen slutter å lete etter olje og gass. Resultatet vil kun være at andre og mer forurensende produsenter gladelig vil ta over produksjonen og inntektene våre samtidig som at globale utslipp vil øke.

- Har du flyskam?
- Overhodet ikke. Skam har aldri løst en eneste utfordring. Optimisme, gründerskap og teknologi har gjort det. Det vil det også gjøre i fremtiden

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre for å lære mer om klima og energi?
- Fremskrittspartiets energi- og miljøpodcast, «Gasshjørnet». (Ekstern lenke)

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.